Metro København H.

Det Danske Turismelandskab

Foto: Reginaldo Sales/Metroselskabet

Synes du også at dansk turisme kan være en svær størrelse at gennemskue?

Her har vi i samarbejde med Group NAO, designet et kort over de mange forskellige aktører i dansk turisme. Kortlægningen viser sammenhængen mellem branchens forskellige organisationer, deres kontaktflader til hinanden og deres fysiske touch points med turisterne.

 

Tourismxlab

Foto:woco

Det er vigtigt at understrege at kortlægningen viser de overordnede sammenhæng og indgangsvinkler til det danske turismelandskab. Vær derfor opmærksom på, at kortlægningen ikke er udtømmende. Der er samarbejder, indsatser, aktører som ikke vil fremgå af kortlægningen. Stoppene er heller ikke et udtryk for indsatsens/områdets størrelse eller omfang.

Turismen ændrer sig konstant, men brug kortet til at danne dig et overblik, brug det i strategiske sammenhænge, eller til at få en bedre forståelse hvor i økosystemet du eller din organisation befinder sig.