MeetDenmark logo
Rodkjær event

Rodkjær Event: Rejsen mod affaldsfrie events

Foto: Rodkjær event

Hos det aarhusianske eventbureau Rodkjær Event spiller bæredygtighed en stor rolle, i alt hvad de gør. Målet er at være 100 procent affaldsfrie, og rejsen er allerede i fuld gang.

Rodkjær Event arrangerer hvert år masser af store og små events for virksomheder rundt om i landet. Og hver gang eventbureauet går i gang med en ny opgave står bæredygtighed og cirkulær økonomi højt på dagsordenen.

Siden 2016 har Rodkjær Event arbejdet med bæredygtighed. Først ved at kigge efter de lavthængende frugter, og siden ved at udarbejde en decideret strategi eller et roadmap for, hvordan arbejdet skal se ud de næste ti år. I sidste ende er det erklærede mål at blive 100 procent affaldsfrie.

”Det betyder ikke, at vi ikke kommer til at generere affald til vores events. Men det betyder, at vi håndterer det ansvarligt, så færrest mulige ressourcer sendes til forbrænding, og så flest mulige ressourcer sendes videre til genbrug og genanvendelse. Det er ikke en let opgave, men vi er godt på vej,” siger Mette Stasiak Hagelquist, der er COO i Rodkjær Event og har ansvar for personale, bæredygtighed og forretningsudvikling.

Bureauet har en lang række initiativer som gør, at de kan nedbringe udledningen af CO2 til de events, som de er med til at arrangere, betragteligt. Det drejer sig blandt andet om samkørsel, vaskbare krus og meget mere.

Men der hvor Rodkjær Event for alvor har knækket koden, og kan gøre et stort indhug i udledningen, er på affaldshåndteringen. De har udviklet Rodkjær Recycle som er et koncept, hvor affaldet bliver sorteret og håndteret ansvarligt til de events, som bureauet arrangerer.

”Det store aftryk kommer ikke fra vores udledning i dagligdagen i Solbjerg. Dér, hvor vi kan gøre den store forskel, er ude på vores events og særligt i forhold til genbrug og genanvendelse af affaldsressourcerne. Det er derfor, vi har udviklet et omfattende affaldshåndteringskoncept, som vi kan lave CO2-beregninger ud fra,” siger Mette Stasiak Hagelquist.

Affaldshåndtering

Foto:Rodkjær event

Et af de eksempler Rodkjær Event har på, hvordan affaldshåndteringskonceptet virker, er et event for cirka 6.000 gæster. Her udsorterede bureauet 71 procent af affaldsressourcerne til genbrug og genanvendelse målt på vægt. Det var lig med en CO2-besparelse på godt otte tons.

Adfærdsdesign er nøglen
Og hvad er det så helt konkret Rodkjær Event gør, som får affaldssorteringen til at lykkes. For det handler ikke bare om at sætte affaldsbeholdere op på pladsen, og så tømme dem igen, når eventet er slut. Det handler i endnu højere grad om, at få deltagerne til at spille med.

Derfor arbejder Rodkjær Event med adfærdsdesign som et middel til at lykkes med affaldssorteringen til events. Og de bruger flere forskellige greb for at få deltagerne til at spille med.

For det første så har Rodkjær Event deres affaldshelte, som er placeret rundt omkring på pladsen med grønne veste, og som hjælper deltagerne. Derudover bruger de skiltning, affaldsstationer og meget andet. Men de gør også meget ud af at pladsen hele tiden er ren, så der bliver skabt en ramme, hvor det er sværere at smide affald.

Rodkjær Event sorterer typisk i 3-4 fraktioner på festpladsen. Derudover sorterer de produktionsaffaldet i kulissen i mange fraktioner. I alt kan de godt nå op på 17 fraktioner til en stor festival.

Tak

Foto:Rodkjær event

De svære fravalg
Hvis man vil være 100 procent affaldsfrie, så kræver det en del fravalg undervejs. Og for et eventbureau giver det anledning til en del gode snakke med kunderne om, hvad deres event skal indeholde.

Mange forbinder for eksempel fest med balloner. Men hvis ballonerne skal svæve, så skal de fyldes med helium, og det er en knap ressource, som kan bruges mange andre steder, hvor det gør mere gavn. For eksempel i hospitalsindustrien. Derfor har Rodkjær Event taget et valg om ikke at bruge helium til deres events. 

”De fleste kunder reagerer positivt og tænker, at de har ringet til den rigtige, når vi fortæller dem om vores fravalg. De bliver overrasket over, at vi faktisk har taget stilling til den del,” siger Mette Stasiak Hagelquist.

En anden ting Rodkjær Event prøver at få kunderne til at fravælge, er den røde løber. De er lavet af plastik, de bliver sandsynligvis kun brugt en enkelt gang og for at være brandgodkendte skal de imprægneres. Der er mange ting der taler imod, men den røde løber kan også være svær at undvære i nogle sammenhænge, og derfor er Rodkjær Event i gang med at udvikle et alternativ til den røde løber i naturmaterialer. 

”Når vi så har taget de her fravalg, så har vi også forpligtet os selv til at komme med et alternativ til kunden. Det er netop pointen ved at lave de her benspænd, at vi finder nogle kreative løsninger. Det kan for eksempel være at vi laver noget ud af kundernes egne produkter. Lige nu sidder en af vores ansatte f.eks. og laver nogle smukke blomster ud af gamle bannere. Og det giver jo et helt unikt udtryk til festen,” siger Mette Stasiak Hagelquist.

Rodkjær event

Foto:Rodkjær event

De kreative medarbejdere
Og eksemplet med blomsterne siger også noget om, at medarbejderne spiller med på ambitionen om at være affaldsfrie. Og det er nødvendigt, at tanken om bæredygtighed findes hele vejen fra direktørstolen til ude på gulvet. For i en virksomhed der som Rodkjær Event lever af at hjælpe andre virksomheder, er det en nødvendighed, at alle medarbejdere har en stor viden om bæredygtighed. Det er medarbejderne der rådgiver kunderne, og det er også medarbejderne der skal påvirke kunderne til at tage mere bæredygtige valg.

Et af de steder hvor medarbejderne spiller med på tanken om cirkulær økonomi, er på Rodkjær Events værksted. Her arbejder man med ”design for disassembly”.  Det går i al sin enkelthed ud på, at de elementer, de producerer og udlejer, skal kunne skilles ad igen, så det er lettere at genbruge eller genanvende de enkelte dele.

”Vi smider som udgangspunkt ikke noget ud, hvis vi kan se, at det kan bruges igen i en anden sammenhæng. Materialer koster både penge og ressourcer at producere, så hvis vi kan spare på begge kontoer, så skal vi gøre det,” siger Mette Stasiak Hagelquist.

Det næste skridt
Rodkjær Event arbejder hele tiden på at opkvalificere sig selv og følge med i nye ting indenfor cirkulær økonomi og bæredygtighed. Og nu er endnu et område også begyndt at røre på sig, nemlig tanken om det regenerative.

”Vi har taget det første tilløb til, hvordan vi kommer i gang med det her område. Vi er ikke i mål med vores arbejde med bæredygtighed, men det kommer vi nok heller aldrig, da det er et område der hele tiden rykker sig. Men for mig at se, er det regenerative det eneste rigtige skridt at tage,” siger Mette Stasiak Hagelquist.

Men det bliver ikke Mette Stasiak Hagelquist der tager Rodkjær Event på den næste del af rejsen. Hun har nemlig valgt at søge nye udfordringer. Men rejsen fortsætter for eventbureauet med de høje ambitioner indenfor bæredygtighed. Det næste store projekt i Rodkjær Event er nemlig at opnå en ISO 14001-certificering.

Tre gode råd fra Mette Stasiak Hagelquist til at komme i gang med arbejdet med bæredygtighed og cirkulær økonomi i eventbranchen:

  1. Start med at se indad, inden I implementerer bæredygtige indsatser overfor jeres kunder. Det skaber troværdighed i jeres værditilbud.
  2. Vær ikke bange for at fejle. Det gør alle, når de arbejder med så stort og kompleks et emne. Men husk at kommunikere fejlene på lige for med succeserne. Igen, det gør arbejdet troværdigt.
  3. Find de rette medarbejdere såvel som samarbejdspartnere til at drive det. Sandsynligheden for at lykkes og skabe gode resultater med det bæredygtige arbejde er størst, hvis det er folk, der brænder for den agenda, der sidder med opgaverne.

Læs også om Aalborg Kongres og Kultur Center, der prikker til gæsternes transportvaner.