MeetDenmark logo
Nordjyllands trafikselskab

Aalborg Kongres og Kultur Center prikker til gæsternes transportvaner

Foto: Nordjyllands Trafikselskab

Aalborg Kongres & Kultur Center har sat sig for at gøre noget ved en af sine største poster på udledningskontoen. De tror nemlig på, at det godt kan betale sig at tage et ansvar og inspirere gæsterne til mere bæredygtige valg.

Hvert år lægger flere end en halv million gæster vejen forbi Aalborg Kongres & Kultur Center (AKKC) for at deltage i blandt andet kongresser, møder og messer eller for at se musik, teater eller udstillinger. Gæsterne kommer til på mange måder, men for en stor dels vedkommende sker det i bil.

Men det skal der laves om på, hvis det står til Aalborg Kongres & Kultur Center. 

- Vi føler, at vi har et stort ansvar for at udvikle os mere bæredygtigt, og tage et ansvar for de ting vi gør. Vi har mange besøgende, og vi har et ansvar for at vise dem, hvad man kan gøre, siger Louise Storgaard Nielsen, der arbejder som Sustainability Manager hos Aalborg Kongres & Kultur Center.

Kongres og kulturcentret har i forvejen rigtig mange tiltag i gang i forhold til bæredygtighed. Eksempelvis blev AKKC i efteråret 2017 certificeret efter den internationale standard ISO 20121 for bæredygtige events, som det første og eneste eventsted i Danmark. Og AKKC er også certificeret efter DNV GL's verdensmålscertificering. Men AKKC har også måttet sande, at de tiltag, som de selv kan lave, ikke er dem der flytter mest.

Kongres- og kulturcentret har fået udarbejdet et klimaregnskab, og det viser med stor tydelighed, at det meste af udledningen, som hos de fleste andre, ligger i scope 3, som er de indirekte udledninger, som for eksempel fra leverandørers og gæsters transport, og er beregnet til 88,1 procent i AKKC.

- Når vi kigger på vores CO2-regnskaber, så kan vi se, at transport er en stor post. Det gælder både os selv, vores leverandører og vores gæster. Så det er der, vi skal begynde at sætte ind, hvis vi vil rykke på nogle ting, siger Louise Storgaard Nielsen.

Samarbejde med Nordjyllands Trafikselskab
På grund af den høje udledning fra transport er AKKC gået i gang med at finde ud af, hvordan de kan prikke til deres besøgende og få dem til at tage offentlig transport. Det er blevet startskuddet til et pilotprojekt i samarbejde med Nordjyllands Trafikselskab.

Forsøget går i al sin enkelthed ud på, at kunder udenfor Storaalborg, der har købt billet til et kulturarrangement i AKKC i marts og april 2023, har kunnet købe en specialbillet til bussen eller toget for 60 kroner, og blive fragtet frem og tilbage i hele Region Nordjylland. Potentielt drejer det sig om over 20.000 kulturgæster.

Missionen med projektet er så at undersøge, hvad der skal til for at flytte folk fra at tage bilen til at tage offentlig transport.

- Vi ved jo, at det kan være lettere for folk at tage bilen. Men der er jo offentlig transport, så hvad skal der til? Det vil vi gerne finde ud af. Vi vil gerne se på hvilke barrierer der er for gæsterne, men også for os og vores samarbejdspartnere, siger Louise Storgaard Nielsen.

Og de første resultater fra pilotprojektet er allerede klar. De viser, at det er overordentligt svært at flytte publikummer udenfor Storaalborg fra bil til bus. Kun 193 kunder købte specialbilletten, hvilket svarer til, at projektet kun flyttede 3,21 procent. Erfaringen viser, at der, udover pris, marketing, nudging osv., også skal en meget længere indflyvningsperiode til, for at kunne kvalificere resultatet. At flytte adfærd og vaner er en langsommelig proces.

Derfor er AKKC allerede i dialog med Nordjyllands Trafikselskab om at undersøge muligheden for et nyt og mere længerevarende pilotprojekt gældende for hele Nordjyllands Trafikselskabs driftsområde med tog og busser i Nordjylland. 

Tingene skal gøres lidt anderledes
En af de ting, som AKKC også allerede er blevet klogere på er, at projektet kræver et ekstra tæt samarbejde med Nordjyllands Trafikselskab, for at det hele kan lykkes. 

For det er ikke nødvendigvis helt enkelt at få flere billetsystemer til at tale sammen uden problemer.

- Vi har hver især vores systemer som skal snakke sammen. Så i sådan et samarbejde skal vi være klar til at gøre noget lidt anderledes, for at vi kan få det til at fungere. Og det er heldigvis lykkedes, siger Louise Storgaard Nielsen.

De involverede i projektet er også alle virksomheder, der skal have deres økonomi til at hænge sammen. Derfor er en væsentlig del af projektet også at kigge på bundlinjen.

- Det skal være en bæredygtig forretningsmodel for os og vores samarbejdspartnere. Vi vil gerne investere ressourcer i at finde løsninger på, hvordan vi skaber en reduktion i vores scope 3, men det skal også være en bæredygtig forretningsmodel, siger Louise Storgaard Nielsen.

Men selv om der er barrierer, så oplever AKKC generelt at andre virksomheder er åbne for at lave samarbejder om bæredygtighed.  


 

- Folk er enormt positive overfor at prøve noget af sammen. Det er jo en brændende platform, som vi alle sammen står på, så folk vil gerne prøve noget af, hvis de kan se, at det er en god ide, siger Louise Storgaard Nielsen.

Aalborg Kongres og Kultur Center

Foto:Foto: Aalborg Kongres og Kultur Center

En succes
Den første del af projektet er nu afsluttet, og selv om antallet af solgte billetter ikke er prangende, så betegner AKKC alligevel pilotprojektet som en succes.

- Vi har taget skridtet og gjort noget. Allerede der synes jeg, at det er en succes, for vi har gjort os nogle erfaringer. Vi har en tankegang om, at vi gerne vil være lidt aktivistiske. Vi vil gerne vise andre, at der er en anden vej at gå. Det er ikke sikkert, at vi finder den gode løsning i første hug, men vi vil gerne teste nogle ting af, og så kan det være, at andre kan undgå at gå den omvej, som vi gjorde, siger Louise Storgaard Nielsen.

Og en ting er sikkert – arbejdet med af finde reduktioner på transportkontoen stopper ikke her.

- Vi er glade for, at vi er kommet i gang med den her rejse. Der er nok langt mod et eventuelt mål, hvis der overhovedet er et mål. Vi kommer til at arbejde med det hele tiden, og det tror jeg alle skal. Transport er en stor co2-post, så jeg kunne ikke forestille mig andet, end at det er noget vi hele tiden skal arbejde med på det lokale, nationale og måske ligefrem internationale plan, slutter Louise Storgaard Nielsen.

Forsøgsprojektet sker i dialog med Aalborg Kommunes klima- og miljøudvalg i arbejdet med at reducere biler og CO2 belastningen i Aalborg.

Særlige miljøindsatser
Aalborg Kultur & Kongres Center har mange tiltag i gang i forhold til bæredygtighed. 

Her er et udpluk:
 

  • AKKC bruger lokale leverandører, f.eks. økologiske grøntsager fra Naturbruget i Tranum, Råt & Godt med genbrugsmøbler og Orn’li der producerer forskellige tasker, covers osv. ud af messetæpper og bannere. 
  • Det samlede strømforbrug er dækket af licenser der sikrer vindmølleenergi 
  • Belysningen i AKKC bliver løbende udskiftet til LED 
  • AKKC afholder genbrugsevents – her tilbyder de borgere og forskellige foreninger duge og tæpper efter arrangementer, som ellers var blevet sendt til forbrænding
  • AKKC’s restauratør sender hver uge omkring 3 tons madaffald  til omdannelse. Det bliver årligt til 13.440 m3 biogas og 14.000 tons organisk gødning4. 


3 gode råd til andre, der overvejer at gå i en mere bæredygtig retning
1. Det er en god ide at lytte til, hvad leverandører og kunder efterspørger, og hvilke udfordringer de har. På den måde kan man være på forkant og tage stilling til fremtiden, hvor der kommer endnu flere krav.

2. Man skal bare gøre noget, og ikke være så bekymret for, om man går den rigtige vej. 
Det gælder om at komme i gang og turde gøre noget. Så kommer man i hvert fald et skridt tættere på. 

3. Det er få ting, man kan gøre helt alene. Derfor er det en rigtig god ide at lave samarbejder. Vi er nemlig afhængige af andre i forhold til rigtig mange ting. Blandt andet affald, varelevering, cirkulære økonomi - f.eks. genbrug af restmaterialer fra drift.


Om Aalborg Kongres & Kultur Center
Aalborg Kongres & Kultur Center er et af Skandinaviens største og mest fleksible kongres- og kulturcentre. På sine tre scener afvikler AKKC cirka 100 store danske og internationale kulturoplevelser om året, og på sine over 7.000 kvadratmeter udstillingsareal afholder Aalborg Kongres & Kultur Center mange messer og udstillinger hvert år.
Aalborg Kongres & Kultur Center er certificeret efter DNV GL's verdensmålscertificering og den internationale standard ISO 20121 for bæredygtige events - som det første og eneste eventsted i Danmark.


Vil du vide mere?
Læs mere om Aalborg Kongres og Kultur Centers arbejde med bæredygtighed i deres online-magasin, der via konkrete historier og fakta fortæller om den bæredygtige rejse.