MeetDenmark logo
MDK - Plantefoden

Plantebaserede madoplevelser til møder og kongresser

Foto: Freya McOmish, Scandinavia Standard

MeetDenmark gennemfører i 2024-2025 et projekt for at øge anvendelsen af plantebaserede fødevarer til møder og kongresser sammen med Dansk Vegetarisk Forening v. Plantebaseret Videnscenter. Projektet gennemføres med bevilling fra Fonden for Plantebaserede Fødevarer.

Forplejning til møder og kongresser er et centralt sted at sætte ind for at styrke den bæredygtige omstilling og reducere CO2-aftrykket fra erhvervs- og mødeturismeindustrien.

Der skal markante adfærdsændringer til at for drive en forandring af vores madkultur og traditionerne ifm. møder og kongresser. Studier har dog vist, at adfærdstiltag ved møder og kongresser kan øge andelen af gæster, der vælger plantebaseret mad fra ca. 10 til 85 pct.

Projektet skal finde nye løsninger - bl.a. i form af nudging-greb - og teste disse hos en række venues. Ligeledes skal projektet opkvalificere køkkenpersonale samt påvirke mødekøbere for at styrke efterspørgslen efter plantebaseret forplejning.

Konkret skal der udvikles metoder, guides, dialogværktøjer og undervisningsvideoer, som kan bruges bredt i branchen. Projektets resultater og erfaringer skal formidles bredt - bl.a. via Partnerskab for bæredygtig turismeudvikling, de danske destinationsselskaber, erhvervsorganisationer mv.

Læs mere om forløbet her, hvor der også står mere om, hvordan man tilmelder sin virksomhed til forløbet.