MeetDenmark logo
MDK, Buffet

Nudging til grønne valg: Plantebaserede madoplevelser til konferencer og møder

Foto: Shutterstock

Den rette præsentation af den grønne mad på buffeter og menuer skal "nudge" gæster til at vælge flere af de plantebaserede retter.

Forplejning til møder og kongresser er et centralt sted at sætte ind for at styrke den bæredygtige omstilling og reducere CO2-aftrykket fra den danske erhvervs- og mødeturismeindustri. Der er nemlig meget at hente på bæredygtighedskontoen, når kødet bliver skiftet ud.  

Men der er brug for markante adfærdsændringer for at drive en forandring af vores madkultur og traditionerne i forbindelse med møder og kongresser. Studier har vist, at adfærdstiltag ved møder og kongresser kan øge andelen af gæster, der vælger plantebaseret mad fra ca. 10 til 85 pct. Derfor er formålet med dette projekt at få mere plantebaseret mad på menuen og gøre de grønne retter til det naturlige valg. 

Projektet skal finde nye løsninger - bl.a. i form af nudging-greb - og teste disse hos fire-otte venues. Ligeledes skal projektet opkvalificere køkkenpersonale, samt påvirke mødekøbere for at styrke efterspørgslen efter plantebaseret forplejning.  

Konkret skal der udvikles metoder, guides, dialogværktøjer og undervisningsvideoer, som kan bruges bredt i branchen.  

Målet er at gøre det nemmere at sætte endnu flere grønne retter på menuen på en måde, så det bliver det naturlige valg for konference-og mødegæster. Derudover giver det mulighed for at imødekomme den stigende efterspørgsel på plantebaseret kost blandt konference- og mødedeltagere.  

Projektet består af to forløb

Der tilbydes to forløb. Fire hotel- og konference-køkkener vil blive udvalgt til at gennemgå workshop og opkvalificering i grøn mødeforplejning, samt gennemgå forskellige nudging- og implementeringstests (Forløb A). Derudover er der mulighed for at yderligere fire hotel, konference- og mødefaciliteter udelukkende gennemgår nudgingdelen (Forløb B).  Alle de udvalgte virksomheder vil blive tilbudt inspiration til at tilbyde flere plantebaserede retter.

Forløbene vil blive gennemført fra april – december 2024 og tidsplan aftales nærmere med hver af de enkelte virksomheder. Det er gratis at deltage, men virksomhederne skal være indstillede på at afsætte de nødvendige arbejdsressourcer.

Forløb A: Køkkenopkvalificering, nudging og adfærd  

I dette forløb bliver køkkener i Hotel, konference og eller mødevirksomheder opkvalificeret i grøn møde forplejning via workshop og sparring, og deltager i nudging og implementeringstest. Workshoppen er med professionelle kokke, der er eksperter i plantebaseret kost.  

Fire konferencekøkkener får opkvalificeret deres medarbejdere med viden om bælgfrugter, grøntsager, urter m.m. Det indebærer bl.a. principper ved opbygning af menu, smag, konsistens, mæthed, andre køkkengange, og løsninger for tjenere for respektfuld skelnen mellem gæster, der ønsker serveringer med og uden kød. 

Bemærk, at forløb A er inklusive B, dvs. at vælger man at deltage i forløb A gennemgår man automatisk også forløb B. 

Det får I som virksomhed ud af at være med: 

 • Uddannelse af jeres frontpersonale og køkkenpersonale via 1-2 dages workshopforløb med viden om bælgfrugter
 • Sparring og gennemgang af menu/procedurer af professionelle kokke, der er eksperter i plantebaseret kost  
 • Inspiration til opsætning/præsentation af maden for at fremme jeres gæsters valg af plantebaserede retter 
 • Eksponering i hotel, restaurations- og foodservicebranchen

Krav til jer som virksomhed: 

 • I skal være motiverede for at sætte flere plantebaserede retter på menuen
 • I skal være villige til at afsætte den nødvendige arbejdsressource/køkkenpersonale til workshopforløb og nudgingforløb. Totalt forventet timeforbrug ca. 25-30 timer
 • I skal tilbyde buffetanretninger og mødeforplejning, og være villige til at afprøve forskellige adfærdsdesign, valgsituationer og plantebaserede nudges  
 • I skal være villige til at indgå i kommunikationsmateriale, f.eks. have lyst til at stille op til interview, film og foto, som vi bruger i formidlingsmaterialet af projektet

Ved udvælgelsen af de fire virksomheder til forløb A vil der blive lagt vægt på at virksomheden: 

 • Tilbyder både buffet- og portionsanretninger
 • Har både dags- og aftenprogram 
 • Er motiveret for at øge udbuddet af grøn mødeforplejning 
 • Køkkenpersonalet har lyst til at skabe planterige retter og få mere viden 

Forløb B: Nudging og adfærd

I dette forløb deltager Hotel, konference og/eller mødevirksomhed i tests og implementering af nudging- og adfærdstiltag. Stedet vil blive tilknyttet en adfærdsspecialist, som vil afprøve og implementere forskellige tiltag, der skal gøre det nemmere for mødekøbere at vælge grøn forplejning, samt sikre mødedeltagernes tilfredshed. Tiltag som bl.a. madbeskrivelser, buffetopsætning, smagsprøver og grøn vejledende mødebooking vil blive testet og implementeret. Arbejdet udføres af en adfærdsspecialist fra Plantebaseret Videnscenter, med assistance fra virksomhedens mødesælgere og frontpersonale.     

Det får I som virksomhed ud af at være med: 

 • I får inspiration til opsætning/præsentation af maden for at fremme jeres gæsters valg af plantebaserede retter 
 • Opkvalificering på plantebaserede retter/inspiration/sparring af jeres frontpersonale og køkkenpersonale  
 • Værktøjer der bidrager til den gode gæsteoplevelse med grøn forplejning 
 • Eksponering i hotel, restaurations- og foodservicebranchen 

Krav til jer som virksomhed: 

 • I skal tilbyde mødeforplejning - også til mindre møder, og være villige til at afprøve forskellige adfærdsdesign, valgsituationer og plantebaserede nudges  
 • I skal være villige til at afsætte den nødvendige arbejdsressource til sparring (4-6 timer). Dette kan fx være salgsansvarlige, køkkenpersonale og tjenere  
 • I skal være villige til at indgå i kommunikationsmateriale, f.eks. have lyst til at stille op til interview, film og foto, som vi bruger i formidlingsmaterialet af projektet 

Ved udvælgelsen af de max fire andre virksomheder til nudgingdelen forløb B, vil der blive lagt vægt på at stedet:  

 • Tilbyder mødeforplejning til mindre møder (fx 2-6 pers)
 • ​​​​​​​Allerede plantebaserede retter på menuen vil ses som en fordel, men er dog ikke et krav ​​​​​​​

Der er lukket for ansøgninger til de to forløb.

Hvem står bag projektet? 
Projektet baserer sig på et tæt samarbejde mellem MeetDenmark, som er det nationale udviklingsselskab for erhvervs- og mødeturismen i Danmark, og Plantebaseret Videnscenter, som er en platform for forskningsprojekter, vidensdeling og forsøg i relation til omstillingen mod flere plantebaserede, økologiske fødevarer. Plantebaseret Videnscenter er stiftet af Økologisk Landsforening og Dansk Vegetarisk Forening i september 2020.  

Projektet er støttet af Fonden for Plantebaserede Fødevarer under Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri.

Lene Midtgaard LMI
For mere information kontakt

Senior Manager - MeetDenmark

lmi@woco.dk