MeetDenmark logo
MDK- Værtøjskasse

Når du vil have en proces for dit arbejde...

Foto: MeetDenmark

Brug værktøjet når du vil sikre mere ansvarlighed i værdikæden

Due diligence er en proces til at identificere, forebygge og begrænse en virksomheds negative indvirkninger på mennesker, miljø og samfund. Ved at bruge Due Diligence-metoden sikrer I, at jeres bæredygtighedsarbejde forankres hos ledelsen og i organisationen. Due Diligence-værktøjet er en step-by-step guide til de 6 trin, der udgør OECD’s retningslinjer for ansvarlig virksomhedsadfærd.

MDk- Værktøj
MeetDenmark

Hent værktøj og guide til Due Dilligence