Gå til indhold
MeetDenmark logo
Vaerktoej

Legacy værktøjskasse

Foto: Sam Clarke

Her præsenteres en række af de værktøjer, som MeetDenmark, sammen med de fire medlemsdestinationer, har udviklet og testet igennem de seneste 4-5 år. Der er både værktøjer til forberedelse og gennemførelse af legacy-processer, og nye værktøjer vil løbende blive offentliggjort her.

MeetDenmark har udviklet værktøjer, som kan hjælpe i de forberedende overvejelser samt i de trin, som man skal igennem for at identificere mål og konkrete aktiviteter.

Værktøjerne bliver løbende videreudviklet, efterhånden som der opnås erfaringer med legacy-processerne. Der er desuden yderligere værktøjer under udvikling, som vil blive lagt op her på hjemmesiden.

De aktuelle værktøjer er primært udviklet til brug ifm. internationale videnskabelige kongresser. Det er dog vurderingen, at de også vil kunne inspirere og tilpasses til møde- og messeområdet.

Værktøjerne er til fri afbenyttelse for alle danske aktører. Der er dog krav om, at MeetDenmark og Danmarks Erhvervsfremmebestyrelsen, som har medfinansieret udviklingen, skal krediteres.

Hvis du er interesseret i at arbejde med legacy ifm. kommende møder, messer eller kongresser og ønsker mere viden eller sparring, er du også velkommen til at kontakte MeetDenmarks sekretariat eller en af MeetDenmarks medlemsdestinationer.

 

Værktøjer til forberedelse

Prioritering: "Meeting Value Proposition Matrix"

Legacy-processer er ressourcekrævende. En destination vil derfor typisk kun kunne arbejde med et begrænset antal processer/kongresser om året. Samtidig er det ikke alle kunder og kongresser, som har interesse i – eller er klar til – at indgå i en legacy-proces. Det er derfor centralt, at destinationen fokuserer på de rigtige kunder og kongresser, hvis man ønsker at arbejde med legacy. Dette værktøj kan hjælpe destinationerne i denne prioriteringsproces og inspirere til, hvilken rolle destinationen med fordel kan påtage sig. Værktøjet indgår i rapporten: ”MeetDenmark Meeting Lagacies – Innovating for Enhanced Value Creation” (se s. 14 samt 42-44).

Hovedtrin i legacy-processen: "The Meeting Legacy Strategic Pathway"

Alle legacy-processer vil være forskellige og afhænge af den konkrete kunde, kongres og de relevante interessenter på destinationen. Men der vil alligevel typisk være en række hovedtrin, som man med fordel kan gå igennem i sin planlægning og gennemførelse af processen. Disse trin præsenteres i dette værktøj, som du også kan læse mere om i rapporten ”MeetDenmark Meeting Lagacies – Innovating for Enhanced Value Creation” (bl.a. s. 30-33). 

 

Værktøjer til workshops

Workshop-plakater

Dette værktøj er tænkt som arbejdsplakater, der kan printes til hver workshop-gruppe, mhp. at facilitere drøftelserne og strukturere resultaterne ift. legacy-potentialet og outreach-aktiviteterne. ]

Inspirationskort til outreach-aktiviteter (eksempler)

De fleste interessenter, der deltager på legacy-workshops fra danske virksomheder, organisationer og myndigheder vil typisk ikke have den store erfaring med afholdelse af kongresser – og slet ikke med legacy-processer eller udvikling af konkrete outreach-aktiviteter. Der er derfor udarbejdet et sæt inspirationskort, som kan danne udgangspunkt for en brainstorm og forhåbentlig give deltagerne ideer til aktiviteter, som kan fremme adressere deres behov og fremme deres mål.

 

 

Get Social: