MeetDenmark logo
vært

Effekter af værtskab

Foto: Wan San Yip

Værtskab for internationale videnskabelige kongresser udgør et stort potentiale for både danske forskere, universiteter og erhvervsliv. Danmark får dog ikke udnyttet potentialet til fulde, da en del forskere er tilbageholdende med at stille op som vært pga. ikke-optimale rammer.

Danmark ligger til trods for vores begrænsede størrelse højt på verdensranglisten over de mest benyttede værtsnationer til afholdelse af internationale videnskabelige kongresser. Derfor fik Danmark før Covid-19 hvert år besøg af ca. 100 internationale kongresser og ca. 100.000 internationale delegerede forskere, specialister og beslutningstagere inden for danske forsknings- og erhvervsmæssige styrkepositioner.

Ud over en årlig turismeøkonomisk omsætning på mere end 1 mia. kr., skaber kongresværtskabet nogle markante erhvervs- og forskningsmæssige muligheder og effekter – fx ift. at styrke innovation, internationalisering og vækst. Således udgør de besøgende kongresser og mange tusinde delegerede en oplagt platform for at styrke internationale relationer, netværk og samarbejder, talenttiltrækning, profilering mv. for både danske forskere, universiteter og virksomheder. 

For at kunne vinde en international videnskabelig kongres er det dog ofte en forudsætning, at der er en international anerkendt videnskapacitet fra værtslandet i spidsen for buddet. En del danske forskere er tilbageholdende ift. at påtage sig et værtskab, og dermed går både forskeren, universitetet og samfundet glip af et stort potentiale. MeetDenmark og de danske mødedestinationer arbejder for at styrke kendskabet til værtskabets potentiale og forskeres rammerne for værtskab. Du kan læse mere om emnet nedenfor.