MeetDenmark logo
.

Digital fundingvejledning

Foto: Shutterstock

MeetDenmark har udviklet en digital fundingvejledning, som indeholder de vigtigste principper for både fundraising og sponsering ifm. konferencer og kongresser. 

De internationale, videnskabelige kongresser har stor betydning for Danmark. De udgør en vigtig platform for danske vidensmiljøer, og er med til at profilere danske faglige styrkepositioner og tiltrække international talent.

At udvikle og gennemføre en stor videnskabelig kongres er yderst ressourcekrævende. Foruden et stærkt og ambitiøst fagligt program, skal der oftest også rejses ekstern finansiering, hvilket giver anledning til en række spørgsmål: Hvad kan der søges til, hvad er andre lykkes med og hvad er det vigtigste i en god ansøgning?

Med dette afsæt har MeetDenmark, og de fire medlemsdestinationer, udviklet en digital fundingvejledning, som bl.a. indeholder: 

  • Råd og hjælpemidler til at udarbejde en effektiv fundraising- og sponsorstrategi

  • Inspiration fra andre, som er lykkes med at skaffe funding til kongresser

  • Tips til at identificere relevante fonde og ansøgningspuljer

Vejledningen er både for nybegynderen og for den mere øvede fundraiser, som har erfaring fra tidligere afholdte kongresser.

Selvom vejledningen er udviklet til konferencer og kongresser, så kan den også anvendes ifm. andre typer af events og større møder, hvor der er behov for eksterne finansiering. 

God fornøjelse! 

MDK fundingvejledning

Besøg MeetDenmarks fundingvejledning

Foto: MeetDenmark

Fundingvejledningen er udviklet for MeetDenmark af konsulentvirksomheden Wischmann Innovation.

Jesper Grenaa JGR
Har du spørgsmål til vejledningen?

Senior Manager – MeetDenmark

jgr@woco.dk