MeetDenmark logo
Bæredygtighed

Bæredygtighed i værdikæden

Foto: ShutterStock

Udviklingsforløb med fokus på bæredygtighed i værdikæden og ansvarlig leverandørstyring.

Der er meget at hente på bæredygtighedskontoen ved at kigge bagud i værdikæden, da store dele af CO2-aftrykket og miljøpåvirkningen findes her. Den stigende efterspørgsel på bæredygtighed i forbindelse med kongresser, konferencer og møder kommer til at stille krav til at resten af værdikæden. Flere virksomheder oplever allerede, at samarbejdspartnere og kunder får spørgsmål om ansvarlig virksomhedsadfærd. Inden længe vil det nye fokus på bæredygtighedsrapportering betyde, at virksomheder skal kunne redegøre for deres leverandørens påvirkning af blandt andet miljø, klima, natur, vandforurening og affald. 

For at være på forkant med kommende lovgivning og styrke arbejdet med bæredygtighed, har vi i MeetDenmark sammen med Partnerskabet for bæredygtig turismeudvikling, igangsat en række forløb målrettet virksomheder i erhvervs- og mødeturismen. Forløbene styrker arbejdet med at udvælge og arbejde med leverandører, så det sikrer fokus på bæredygtighed (ESG) og ansvarlig virksomhedsadfærd gennem værdikæden. På baggrund af erfaringerne og resultaterne fra disse forløb udvikles og formidles viden og værktøjer til resten af branchen.

Forløb
De igangsatte forløb har fokus på at skabe mere bæredygtige og cirkulære værdikæder i branchen. Forløbene tager afsæt i MeetDenmarks værktøjskasse for bæredygtige værdikæder.

Find værktøjskassen her.

Der er oprettet 3 klynger, med samlet 11 virksomheder i hhv. Aarhus, København og Odense. De 3 klynger følger samme proces og arbejder sammen om at skabe mere bæredygtige værdikæder og herigennem nye løsninger på de vigtigste bæredygtighedsudfordringer. 

Gennem forløbene kortlægger virksomhederne hovedudfordringer og identificerer mulige potentialer. Virksomhederne udvikler individuelle handlingsplaner og tester udvalgte løsninger, der skal gøre dem i stand til at arbejde målrettet med bæredygtighed i værdikæden efter forløbet.

Gennem forløbene skabes:

 • En forståelse for de vigtigste begreber, koncepter og trends ift. kommende bæredygtighedsrapportering og due diligence for bæredygtighed.
   
 • Viden om virksomhedens muligheder for at reducere CO2-udledning og miljøpåvirkning i værdikæden.
   
 • Udviklet en handlingsplan, der viser de næste skridt.
   
 • Løbende sparring med eksperter på området rettet mod virksomhedens konkrete udfordringer og behov.
   
 • Mulighed for at teste nye løsninger til at sikre mere bæredygtige løsninger i virksomheden.
   
 • Erfarings- og vidensdeling på tværs af virksomheder, som ønsker at arbejde med den bæredygtige omstilling.
   
 • Mulighed for at fortælle deres historie og kommunikere om deres arbejde med klima og bæredygtighed.

Forløbene drives af MeetDenmark i samarbejde med VisitAarhus, Wonderful Copenhagen, Destination Nord og Destination Fyn. Projektet er en del af Partnerskab for Bæredygtig Turismeudvikling og støttet af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse.

Der er lukket for ansøgninger til forløbet.