MeetDenmark logo
MeetDenmark Logo (2)

Om MeetDenmark

Foto: MeetDenmark

MeetDenmark er det nationale udviklingsselskab for erhvervs- og mødeturisme. MeetDenmarks formål er at udvikle og fremme dansk erhvervs- og mødeturisme mhp. at skabe vækst og udvikling i turisterhvervet og dansk erhvervsliv generelt.

MeetDenmark blev etableret som en selvstændig forening i 2015 på baggrund af Lov om dansk turisme (2014).

MeetDenmarks formål er at ”Udvikle og fremme dansk erhvervs- og mødeturisme, herunder at styrke den private og offentlige indsats for at tiltrække flere internationale møder og kongresser til Danmark, med henblik på at skabe vækst og udvikling i turisterhvervet og dansk erhvervsliv generelt”.

MeetDenmark arbejder således både for at styrke de danske mødedestinationer og -virksomheders rammer og internationale konkurrenceevne samt at udvikle og udnytte det bredere erhvervs- og samfundsmæssige potentiale som erhvervs- og mødeturismen skaber.

Det bredere erhvervs- og samfundsmæssige potentiale opstår på baggrund af de mange internationale møder og kongresser, som destinationerne og deres lokale partnere hvert år vinder til Danmark. Når verdens førende viden inden for danske styrkepositioner som fx life science og grøn teknologi samles til kongresser i Danmark, er det en oplagt platform for at styrke innovation, internationalisering og vækst i danske virksomheder generelt.

Læs mere om MeetDenmarks organisering, fokus og indsatser i foreningens strategi og vedtægter.

MeetDenmarks økonomi

MeetDenmarks arbejde finansieres gennem en årlig bevilling på finansloven (2022: 4,3 mio. kr.) samt kontingenter og egenfinansiering fra medlemsdestinationerne. Hertil kommer bevillinger til en række udviklingsprojekter fra bl.a. Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse.

Der følges op på den statslige finansiering gennem foreningens årlige mål – og resultatkontrakt med Erhvervsministeriet.

MeetDenmarks medlemmer

MeetDenmark er etableret som en selvstændig forening. Foreningen har pt. 5 medlemmer:  

MeetDenmarks bestyrelse

MeetDenmark ledes af en bestyrelse udpeget af foreningens medlemmer og sekretariatsbetjenes af Wonderful Copenhagen. MeetDenmarks bestyrelse udgøres af:

 

MeetDenmarks sekretariat

MeetDenmarks daglige arbejde foregår i foreningens sekretariat, der er placeret i Wonderful Copenhagen. Sekretariatets fokus og indsats koordineres med foreningens arbejdsgruppe, der består af erhvervsturismecheferne fra medlemsdestinationerne samt en repræsentant fra VisitDenmark.

MeetDenmarks indsats dækker både over decentrale aktiviteter på de enkelte destinationer og centrale aktiviteter i sekretariatet. Decentralt ligger bl.a. det konkrete arbejde med at byde på konkrete kongresser, mens sekretariatet og arbejdsgruppen fokuserer på den fælles udvikling, erfaringsudveksling og kommunikation mhp. at styrke destinationernes internationale konkurrenceevne.

Du kan komme i kontakt med sekretariatet her.