MeetDenmark logo
mikrofon

Viden om effekter ved værtskab

Foto: Kane Reinholdtsen

MeetDenmark har udviklet og samlet viden om effekterne af værtskab for internationale videnskabelige kongresser. Fokus er særligt på potentialet for den enkelte forsker/vært og vedkommendes universitet.

I 2018 glip af København glip af muligheden for at byde på 42 identificerede relevante videnskabelige kongresser inden for danske styrkepositioner pga. manglende danske værter. Ud over 330.000 overnatninger og 1,3 mia. kr. i omsætning mistede danske virksomheder, forskere og universiteter en oplagt mulighed at styrke deres internationale netværk, samarbejder, tiltrække talenter, profilering mv.

Årsagerne til nogle danske forskeres tilbageholdenhed ift. værtskab er flere og varierende. Blandt de mest centrale årsager er dog manglende ledelsesmæssig anerkendelse og opbakning samt begrænsede ressourcer og dermed mulighed for at prioritere et værtskab.

Samtidig kan værtskabets personlige fordele virke usikre og uhåndgribelige for forskerne i en travl hverdag med en lang række andre forpligtelser og opgaver, der fremgår mere eksplicit af de strategier, retningslinjer og kontrakter, som ligger til grund for deres stilling.

Nedenfor er samlet en række analyser og undersøgelser, hvor du kan få mere indgående viden om effekterne af værtskab.