MeetDenmark logo
Bella Center

Effekter af værtskab for internationale kongresser

Foto: Wonderful Copenhagen

Værtskab for internationale videnskabelige kongresser udgør et stort potentiale for både danske forskere, universiteter og erhvervsliv. Danmark får dog ikke udnyttet potentialet til fulde, da en del forskere er tilbageholdende med at stille op som vært pga. ikke-optimale rammer.

Danmark ligger til trods for vores begrænsede størrelse højt på verdensranglisten over de mest benyttede værtsnationer til afholdelse af internationale videnskabelige kongresser. Derfor fik Danmark før Covid-19 hvert år besøg af ca. 100 internationale kongresser og ca. 100.000 internationale delegerede forskere, specialister og beslutningstagere inden for danske forsknings- og erhvervsmæssige styrkepositioner.

Ud over en årlig turismeøkonomisk omsætning på mere end 1 mia. kr., skaber kongresværtskabet nogle markante erhvervs- og forskningsmæssige muligheder og effekter – fx ift. at styrke innovation, internationalisering og vækst. Således udgør de besøgende kongresser og mange tusinde delegerede en oplagt platform for at styrke internationale relationer, netværk og samarbejder, talenttiltrækning, profilering mv. for både danske forskere, universiteter og virksomheder.

For at kunne vinde en international videnskabelig kongres er det dog ofte en forudsætning, at der er en international anerkendt videnskapacitet fra værtslandet i spidsen for buddet. En del danske forskere er tilbageholdende ift. at påtage sig et værtskab, og dermed går både forskeren, universitetet og samfundet glip af et stort potentiale.

Konkret gik København i 2018 glip af muligheden for at byde på 42 identificerede relevante videnskabelige kongresser inden for danske styrkepositioner pga. manglende danske værter. Ud over 330.000 overnatninger og 1,3 mia. kr. i omsætning mistede danske virksomheder, forskere og universiteter en oplagt mulighed at styrke deres internationale netværk, samarbejder, tiltrække talenter, profilering mv.

Årsagerne til nogle danske forskeres tilbageholdenhed ift. værtskab er flere og varierende. Blandt de mest centrale årsager vurderes dog at være manglende ledelsesmæssig anerkendelse og opbakning samt begrænsede ressourcer og dermed mulighed for at prioritere et værtskab. Samtidig kan værtskabets personlige fordele virke usikre og uhåndgribelige for forskerne i en travl hverdag med en lang række andre forpligtelser og opgaver, der fremgår mere eksplicit af de strategier, retningslinjer og kontrakter, som ligger til grund for deres stilling.

Inspiration og viden

Nedenfor er samlet en række analyser og undersøgelser, hvor du kan få mere indgående viden om effekterne af værtskab.

Årsberetning 2021
Wonderful Copenhagen

Opsamling af nyeste viden om effekterne af værtskab for internationale videnskabelige kongresser for danske forskere og universiteter

Idea Nordic
Idea Nordic

Undersøgelse om effekterne af værtskab blandt tidligere værter (Wonderful Copenhagen)

Nordhavn
Daniel Rasmussen

“The Impacts of Academic Events – Cycles of Credibility as an Analytical Framework” (Ph.d. af Thomas Trøst Hansen, 2020)

Designmuseum Danmark
Rasmus Hjortshøj

“Case-analysis of international research conferences “(Iris Group, 2017)

Copenhagen views - UNESCO World Capital of Architecture in 2023
Pierre Mangez

”Internationale videnskabelige kongresser – Markedsplads for viden” (Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd, 2017)