Gå til indhold
vært

Effekter af værtskab

Foto: Wan San Yip

Værtskab for internationale videnskabelige kongresser udgør et stort potentiale for både danske forskere, universiteter og erhvervsliv. Danmark får dog ikke udnyttet potentialet til fulde, da en del forskere er tilbageholdende med at stille op som vært pga. ikke-optimale rammer.