M/S Maritime Museum

Segmentanalyser

Foto: Daniel Rasmussen

Wonderful Copenhagen har lavet en lang række analyser af turisters adfærd indenfor forskellige segmenter. Der er lavet analyser i forhold til informationssøgning og reason-to-go, kulturforbrug, brug af Copenhagen Card, brug af mobile og sociale medier m.m.

Copenhagen Card 2018 analyse

2018 udgaven af den årlige CPH Card analyse, som måler brugernes tilfredshed med, og brug af, deres Copenhagen Card. Rapporten sammenligner desuden de nye resultater med resultaterne fra undersøgelsen i 2017, for at fremhæve udviklingen i brugernes holdning til kortet.

Copenhagen Card 2017 analyse

Analysen afdækker brugen af Copenhagen Card, herunder tilfredsheden med kortet og andre relevante informationer, der kan hjælpe med at forbedre kortet. Analysen bygger videre på resultaterne fra 2015 undersøgelsen, med henblik på at kunne måle udviklingen i nøgleparametre relateret til Copenhagen Card.

Internationale kulturbesøgende i København og omegn

En analyse af internationale kulturbesøgende i København. Hvilke oplevelser søger de og hvordan? Hvilke behov har de i forbindelse med oplevelser og, hvordan søger de dem opfyldt. 

Transportanalyse

En analyse af internationale turisters brug af offentlig transport i hovedstadsområdet. Analysen afdækker internationale turisters adfærd i forbindelse med valg og fravalg af offentlig transport i hovedstaden samt potentialer og barrierer i forhold til internationale turisters transportadfærd.

Tourism+Culture Lab

I forbindelse med udviklingsprojektet Tourism+Culture Lab er der udarbejdet og indsamlet en række analyser, hvor kulturområdet og kulturturisme er omdrejningspunktet.