M/S Maritime Museum

Segmentanalyser

Foto: Daniel Rasmussen

Wonderful Copenhagen har lavet en lang række analyser af turisters adfærd indenfor forskellige segmenter. Der er lavet analyser i forhold til informationssøgning og reason-to-go, kulturforbrug, brug af Copenhagen Card, brug af mobile og sociale medier m.m.

Internationale kulturbesøgende i København og omegn

En analyse af internationale kulturbesøgende i København. Hvilke oplevelser søger de og hvordan? Hvilke behov har de i forbindelse med oplevelser og, hvordan søger de dem opfyldt. 

Transportanalyse

En analyse af internationale turisters brug af offentlig transport i hovedstadsområdet. Analysen afdækker internationale turisters adfærd i forbindelse med valg og fravalg af offentlig transport i hovedstaden samt potentialer og barrierer i forhold til internationale turisters transportadfærd.

Tourism+Culture Lab

I forbindelse med udviklingsprojektet Tourism+Culture Lab er der udarbejdet og indsamlet en række analyser, hvor kulturområdet og kulturturisme er omdrejningspunktet. 

Foto: Wonderful Copenhagen