Wonderful Copenhagen
M/S Maritime Museum in North Sealand

Segmentanalyser

Wonderful Copenhagen har lavet en lang række analyser af turisters adfærd indenfor forskellige segmenter. Der er lavet analyser i forhold til informationssøgning og reason-to-go, kulturforbrug, brug af Copenhagen Card, brug af mobile og sociale medier m.m.

Internationale kulturbesøgende i København og omegn

En analyse af internationale kulturbesøgende i København. Hvilke oplevelser søger de og hvordan? Hvilke behov har de i forbindelse med oplevelser og, hvordan søger de dem opfyldt. 

Transportanalyse

En analyse af internationale turisters brug af offentlig transport i hovedstadsområdet. Analysen afdækker internationale turisters adfærd i forbindelse med valg og fravalg af offentlig transport i hovedstaden samt potentialer og barrierer i forhold til internationale turisters transportadfærd.

Tourism+Culture Lab

I forbindelse med udviklingsprojektet Tourism+Culture Lab er der udarbejdet og indsamlet en række analyser, hvor kulturområdet og kulturturisme er omdrejningspunktet. 

Øvrige analyser

Markedsanalyser
Sommer hygge
Eventanalyser
Telenor Marathon Copenhagen
Eksterne analyser
Bridge in Copenhagen in front of the Royal Opera House