skip_to_main_content
M/S Maritime Museum in North Sealand

Segmentanalyser

Wonderful Copenhagen har lavet en lang række analyser af turisters adfærd indenfor forskellige segmenter. Der er lavet analyser i forhold til informationssøgning og reason-to-go, kulturforbrug, brug af Copenhagen Card, brug af mobile og sociale medier m.m.