Rain in Magstræde

Ny taskforce sætter fokus på langsigtet genopretning

23.6.2020
Foto: Thomas Høyrup Christensen

Københavns Kommune og Wonderful Copenhagen samler centrale partnere for at genoprette hovedstadens turisme.

Corona-krisen er blevet til en historisk stor krise for hovedstadens turisme, som er særlig hårdt ramt. Tabet af omsætning tælles i milliarder; alene for Københavns Kommune udgør den tabte omsætning fra internationale gæster 4,25 mia. kr. for periode marts – maj. Tælles de tabte internationale overnatninger i sæsonen juni – august med, kan der lægges et tab fra internationale gæster på 7 mia. kr. oven i.

Situationen fordrer et strategisk og langsigtet genopretningsarbejde, og Københavns borgerrepræsentation har derfor besluttet at nedsætte en strategisk taskforce for genopretning af hovedstadens turisme.

Skal samle og styrke branchen

Formålet med taskforcen er at skabe et kvalificeret grundlag for beslutninger om tiltag, der bedst muligt kan understøtte genstart af turisme- og oplevelsesbranchen. Taskforcen skal give input til kommunalpolitikerne via Københavns Erhvervsråd i form af konkrete initiativer, samt komme med input til en flerårig handleplan for genopretning af hovedstadens turisme, som skal samle og styrke samarbejdet i branchen.

Den nedsatte taskforce for genopretningen af hovedstadens turisme er organiseret som en af fire strategiske arbejdsgrupper under Københavns Erhvervsråd, og turisme-taskforcen får sekretariat i Wonderful Copenhagen.

Hovedstadens nye taskforce for genopretning af turismen skal mødes første gang d. 23. juni. Her skal deltagerne på baggrund af research og nøgletal prioritere indsatsområder inden for turismen og se på, hvilke rammer, der er nødvendige for at lykkedes med en genopretning af hovedstadens turisme.

Deltagere i hovedstadens taskforce for genopretning af turismen er:

Medlemmer af Københavns Erhvervsråd:

  • Allan Agerholm, adm. dir., BC Hospitality Group
  • Anders Mørck, adm. dir. og medstifter GoBoat
  • Peter Krogsgaard, CCO., Københavns Lufthavne

Aktører fra Wonderful Copenhagens netværk:

  • Dan Hammer, adm. dir., Royal Arena
  • Mikkel Bogh, dir., Statens Museum for Kunst og formand for Københavns kulturklub
  • Pelle Øby Andersen, dir., FOOD organisation of Denmark
  • Michala Svane, salg- og marketingsdirektør, Tivoli
  • Dorte Krak, adm. dir., Arp Hansen Group
  • Henrik Ypkendanz, dir., Illums Bolighus
  • Svante Lindeburg, festivalleder, Golden Days