Hotel Herman K

Kapacitetsanalyse

En kvantitativ analyse som forecaster efterspørslen på overnatninger og den tilsvarende nødvendige kapacitet for at dække efterspørgslen fra 2018 og frem til 2030.