Hotel Herman K

Kapacitetsanalyse

Foto: Brøchner Hotels

En kvantitativ analyse som forecaster efterspørslen på overnatninger og den tilsvarende nødvendige kapacitet for at dække efterspørgslen fra 2018 og frem til 2030. 

Analysen dækker København by, Region Hovedstaden, Region Sjælland og Skåne Län individuelt, samt den overordnede region Greater Copenhagen, hvori hver af de førnævnte områder indgår. Analysen forecaster både samlet efterspørgsel for overnatninger, såvel som efterspørgslen fra individuelle markeder (Kina, Tyskland, USA mm.) og efterspørgslen for individuelle overnatningsformer (Hotel, Airbnb, Vandrehjem etc.).