Hvem er turisterne i København?

Her kan du læse mere om hvem turisterne i København er

Dashboard under ombygning

Relaterede spørgsmål

lyseblå

Hvor mange turister er der i København?

Overnatningstal, kapacitet, belægningsgrad

lyseblå

Hvem er Københavns konkurrenter?

10x Copenhagen

lyseblå

Hvad er de lokales holdning til turisme?

Spørgeskemaundersøgelse

lyseblå

Hvilken økonomisk betydning har turismen for København?

Turismeomsætning, jobskabelse, skatteprovenue

Relaterede rapporter

Conference skuespillerhuset
Competitive Index MICE
Kvalitativ analyse af København som destination for udendørs oplevelser
Endagsturisme
Inner harbour bridge
Storbyturister i København