kyst og havn

Kvalitativ huskeliste

Foto: Jacob Lisbygd

Få inspiration til at sikre, at jeres kvalitative analyse i virkeligheden afdækker det, I ønsker at få svar på.

Hvorfor er værktøjet relevant i forhold til lokalinddragelse?

Mange har holdninger og følelser involveret i deres lokalområde. Med de kvalitative metoder får I muligheden for at komme helt tæt på, hvad lokale siger eller gør.

Her er især observationsstudier, deltagerobservationer, hvor I selv deltager, eller forskellige former for interviews nogle af de mest gængse måder at indsamle viden og ønsker for udviklingen.

Den kvalitative tilgang giver mulighed for at få fyldestgørende, uddybende og reflekterede svar på jeres problemstilling.

Sådan bruges værktøjet:

Den gode kvalitative undersøgelse kræver forberedelse for at sikre den bedste kvalitet. Brug huskelisten i planlægningen, og tag stilling til om I har fået det hele med, eller om der er et område, der mangler at blive afdækket.