Gå til indhold
Kunsten viser vej

Kunsten viser vej

Foto: Frida Gregersen

I takt med at nye områder, som før var forbeholdt industri, bliver inddraget både til oplevelseszone for gæster, arbejdsplads og beboelse, stiller det yderst anderledes krav til service og klar kommunikation om oplevelserne og wayfinding.

Beskrivelse af pilotprojekt

I Nordhavn havde man store udfordringer med at mange gæster og lokale havde svært ved at finde vej til oplevelserne i den nye bydel. Det første skridt var at gentænke wayfindingen fra det punkt, hvor byen slutter og ud til den nye bydel.

Hvor man tidligere, når nye områder i byen skulle udvikles, mest havde fokus på, hvordan infrastruktur kunne styrkes, så man nu på, hvordan bydelen helt fra starten kunne udvikles til et oplevelsesrum – både for lokale og gæster.

Der var et stort ønske om at skabe en wayfinding i området udenfor Århusgadekvarteret, da det kan være svært at finde rundt mellem de mange kraner og store bygninger. Sammen med kuratoren, Råderum, skabte kunstneren, Arendse Krabbe, en kunst- og cykelrute, der gennem ni værker leder besøgende fra Orientkaj metrostation til Nordhavnstippen. I formidlingen af projektet blev der tilført ni ekstra oplevelser, som viser besøgende nogle af ydre Nordhavns gemte perler.

Opstillede forstørrelsesglas

Opstillede forstørrelsesglas for enden af Nordhavn, hvor lokale og besøgende kan tage et nærmere kig på mikronaturen.Foto:Frida Gregersen

Inspirationen til de ni værker har været det organiske liv på Nordhavnstippen. De ni værker omfatter store billboards med fotografier af lav, mos og tang fra ruten, mens sten fra gamle kajkanter farvet i naturens nuancer leder besøgende og lokale gennem kranuniverset og ud til enden af tippen. De besøgende kan også kigge nærmere på naturen gennem opstillede forstørrelsesglas, som set på ovenstående billede.

Bilgrav route

Den nye kunst- og cykelrute leder besøgende og lokale fra Orientkaj til Nordhavnstippen.Foto:Grafik: Bilgrav

Læring: Kunsten i nye byområder kan bruges som navigationspunkter for både lokale og gæster. På den måde kan byområder under udvikling tilbyde oplevelser mens udviklingen sker.

Hjælp til spredning af gæster

Både internationale gæster og besøgende fra omegnskommuner strømmer til Århusgadekvarterets kajkanter, når vejret er godt. Digitale analyser og kvalitative interviews viste, at det føles overvældende for beboerne at have så mange mennesker samlet på få gader.

Der er således et stort, lokalt ønske om at få etableret oplevelser uden for Århusgadekvarteret. Det blev derfor besluttet, at et af test- og pilotprojekterne i Tourism Moves skulle hjælpe til mikrospredning i bydelen.

Læring: Der er potentiale i at arbejde med dobbeltfunktionalitet, når nye byrum skal tage form. Ofte er lokale og gæster ikke modsætninger af hinanden, men kan pege på samme muligheder og udfordringer.

Hvis det er svært at finde vej til nye områder for lokale, gælder det også for gæster, som ikke kender området på forhånd. Samtidig så vi, at projekter, der er skabt for lokale, med øje for gæster, favner begge målgrupper.

Turister som løftestang for lokal byudvikling

Tidsaspektet i de igangsatte pilot- og testprojekter i Nordhavn har fra starten været en faktor og en præmis for projektet. De første skridt er taget, og stærke partnerskaber på tværs af offentlige og private aktører har bidraget til den direkte kontakt og kendskab til borgernes ønsker og lokalområdets underliggende udfordringer. Indsigter som projektet næppe var kommet frem til på seks måneder. Ligeså har projektets fokus på at undersøge turismen som løftestang for lokal byudvikling sat tanker i gang hos lokale aktører:

Det har været spændende at være med som lokalambassadør i Tourism Moves. Vi har i mange år talt om, at kulturen skal samarbejde med det private. Der er stort potentiale for de samarbejder, der sker lokalt mellem private og offentlige aktører. Det skaber sammenhængskraft i en bydel, og samarbejdet i Tourism Moves har gjort at vi som bydelsdækkende kulturenhed har fået nye øjne for også at skabe tiltrækningskraft for potentielle besøgende til bydelen

- Helene Rendtorff, Københavns Kommune, Kultur- og Fritidsforvaltningen

Arbejdet med destinationsudvikling på lokalt niveau har også vist sig at give mening for de lokale aktører, der ønsker mere opmærksomhed på bydelens kulturelle tilbud. De lokale partnerskaber, der er etableret, og de efterfølgende arbejdsgrupper har på den måde været engagerede i den lokale udvikling og afgørende for udviklingen af pilotprojekterne.

Kunstruten er blevet startskuddet på et samarbejde mellem kurator Råderum og afdelingen for Byliv i By og Havn, som i løbet af efteråret og vinteren vil gå i gang med planlægningen af næste step for en samlet kunststrategi for området.

Læring: Det er muligt at tænke i alternative veje, når de lokales stemme skal inddrages. Lokalinddragelse behøver ikke at være 1:1-observationer og interviews med lokale i området. Nogle gange kan en lokal forening eller kulturenhed være en genvej til at få belyst de lokale behov.

    Get Social: