Kunsten viser vej

Kunsten viser vej

Foto: Frida Gregersen

Kan turismen bruges som løftestang for lokal byudvikling i Nordhavn?

Metode

Under projektet Tourism Moves har Wonderful Copenhagen arbejdet med ultralokal destinationsudvikling i tre forskellige områder i København. Det sidste område var Nordhavn. Her blev der inden opstart gennemført kvalitativ og kvantitativ analyse blandt borgere, erhverv og gæster i området. Dette med henblik på at sikre, at lokale aktører bliver hørt, og at projektet kun arbejder med udfordringer og potentialer som er relevante for de lokale aktører, så udviklede oplevelser og services kommer både besøgende og lokale til gode. Derefter er der er afholdt en række workshops med projektets partnere og relevante aktører i lokalområderne. De ideer, der blev genereret, har dannet grundlag for alle igangsatte projekter og understøttelse af arbejdsgrupper og netværk i Nordhavn.

Vi blev gennem inddragelse opmærksom på at en vigtig problematik i Nordhavn handlede om spredning. De adspurgte lokale ville gerne have yderligere kulturtilbud væk fra Sandkajen som har døjet med trængsel i sommermånederne. I samarbejde med kurator Råderum og kunstner Arendse Krabbe blev der udviklet et koncept, hvor kunsten leder gæsterne videre mod nye oplevelser i den ydre del af Nordhavn. Inspireret af de mange store byggeskilte i den ydre del af Nordhavn leverede Arendse en række billeder af naturen helt tæt på, som blev projekteret op på store billboards og farvede stenformationer, der viser vej.

Læring

Kunsten kan bruges som navigationspunkter for både lokale og gæster. På den måde kan byområder under udvikling tilbyde oplevelser mens udviklingen sker. Derudover var en læring også, at når projekter udformer sig i det offentlige rum kan opstå behov for at arbejde tværsektionelt på bydelsniveau.

Partnere

Råderum, Kunstner Arendse Krabbe, By og Havn, Metroselskabet, Københavns Kommune, Kulturdistriktet og en række mindre lokale aktører.