Fællesskabs hytte

I DO ART

Foto: Jacob Lisbygd

Få afstemt og tydeliggjort hvilke forventninger og motivationer jeres samarbejdspartnere har for deltagelse i projektet.

Hvorfor er værktøjet relevant i forhold til lokalinddragelse?

Gode samarbejder og partnerskaber sker i ordentlige rammer, hvor alle kender deres rolle i relation til hinanden.

Hvis I ikke før har arbejdet i et lokalområde, bliver det kun mere aktuelt at få klargjort jeres rolle og forventninger til projektet. Ligeledes er det vigtigt at alle om bordet har et klart billede af, hvem der gør hvad, når arbejdet først går i gang.

Sådan bruges værktøjet:

Med I DO ART får I værktøjerne til at afklare intentioner, udbyttet, agendaer, roller, tidsplaner og forventninger for et projekt eller en opgave sammen med jeres lokale partnergruppe.

Værktøjet kan bruges som planlægningsværktøj inden dit første møde med en lokal styre- eller arbejdsgruppe, men kan også bruges som pejlemærke undervejs.