Fællesskabs hytte

Deltagelsestrappen

Foto: Jacob Lisbygd

Bliv skarpe på, hvordan I ønsker at involvere andre i jeres projekt

Hvorfor er værktøjet relevant i forhold til lokalinddragelse?

Lokalinvolvering er mere end blot at gå ud og spørge borgere og aktører om deres syn på udviklingen - Involvering skal planlægges.

Hvis I har været forbi værktøjet, ”interessentanalyse”, har I fået indblik i, at jeres interessenter har forskellige krav og grader af indflydelse på projektet, og derfor skal de også involveres på forskellige måder.

Planlægning af involveringsprocessen er halvdelen af arbejdet. Kom godt i gang her:

Sådan bruges værktøjet:

I har kortlagt jeres interessenter og vil gerne i gang med at involvere dem, men hvordan gøres det bedst muligt?

Deltagelsestrappen er et dynamisk værktøj, der belyser forskellige involveringsmetoder. Det er muligt at bevæge sig mellem flere involveringsmetoder i en proces. Der kan derfor både være situationer, hvor jeres interessenter ikke har så stor indflydelse på projektet og situationer, hvor de er særligt vigtige, da lokalområdet er tæt på beslutningerne.

Det er en god idé at genbesøge deltagelsestrappen i løbet af processen. Nedenfor gennemgåes de forskellige grader af involvering: