Wonderful Copenhagens forholdsregler og tilpasning af indsatser i forhold til coronavirus

19-05-2020

 

I lyset af COVID-19/coronavirus, myndighedernes anbefalinger i den forbindelse og situationens betydning for branchen har Wonderful Copenhagen indført en række forholdsregler og midlertidige tilpasninger af organisationens indsatser og drift.

 

  • Wonderful Copenhagen har i dag (19. maj) besluttet at varsle opsigelse af 6 medarbejdere, varsle en kollektiv lønnedgang for alle ansatte på 10 % i yderligere to måneder (samlet tre måneder) samt varsle nedsat tid for 3 medarbejdere. Baggrunden er, at Wonderful Copenhagens økonomi er negativt påvirket af, at turismen i hovedstaden er gået i stå. Både direkte ift. egne indtægter og indirekte ift. fondens private medfinansiering fra de turismevirksomheder, som er hårdt ramt pga. krisen. Tiltaget skal ses i sammenhæng med en lang række andre besparelser.

 

  • Wonderful Copenhagen følger de danske myndigheders anbefalinger; dels i forhold til adfærd mm. i Danmark, egne rejseaktiviteter og i forhold til turismefremmende aktiviteter på internationale markeder.

 

  • I forhold til Wonderful Copenhagens deltagelse på internationale platforme - messer, salgsevents, konferencer mm. i udlandet - eller i Danmark med udenlandsk deltagelse, tages der stilling til de enkelte aktiviteter individuelt med udgangspunkt i myndighedernes anbefalinger.

 

  • Wonderful Copenhagen vil gennem hjemmeside og andre kanaler informere internationale besøgende om de danske myndigheders anbefalinger vedr. coronavirus. Arbejdet koordineres bl.a. med Københavns Kommune.  

 

  • Wonderful Copenhagen følger situationen nøje og tilpasser løbende forholdsregler og indsatser i henhold til myndighedernes anbefalinger, hvorfor denne side løbende vil blive opdateret.

 

  • Wonderful Copenhagen har etableret en intern task-force, der har til formål at samle og dele viden på området både internt og eksternt. Wonderful Copenhagen er i den forbindelse i kontakt med en lang række internationale partnere. Er der spørgsmål til Wonderful Copenhagen relateret til ovenstående kan henvendelse ske til Head of Corporate Communication Uffe Hartmann ufh@woco.dk