Helsingør

Wonderful Copenhagen klar til at sætte gang i turismen i Helsingør i 2021

Foto: Daniel Rasmussen

Markedsføring af Helsingør nationalt og internationalt over for feriegæster, kulturturister og mødemarkedet samt udvikling af Helsingør som kulturdestination er centralt i de indsatser, Wonderful Copenhagen ruller ud for at sætte gang i turismen i Helsingør igen efter COVID-19-krisen.

Wonderful Copenhagen, der fra 1. januar i år er destinationsselskab for Helsingør Kommune, er klar til at rulle en række konkrete indsatser ud i 2021, som skal sætte gang i turismen i Helsingør igen efter COVID-19-krisen. En krise, der for Helsingørs vedkommende betød en nedgang i 2020 på 10 pct. for danske overnatninger og en nedgang i internationale overnatninger på hele 60 pct.

Indsatserne skal bl.a. markedsføre Helsingør over for både feriegæster i bred forstand og med særligt fokus på kulturturister og over for mødeplanlæggere – såvel danske som internationale. Samtidig er der fokus på at udvikle Helsingør som kulturdestination, på events, på udvikling af gæsteservice og opstart af et projekt med fokus på tilgængelighed til Helsingør fra København.

Marketingindsatsen for Helsingør sigter i første omgang på lokale gæster fra hovedstadsregionen og gæster fra Sydsverige, så snart restriktionerne muliggør det. Herefter ligger fokus i markedsføringen på at tiltrække gæster til Helsingør fra resten af Danmark og fra de internationale nærmarkeder, i takt med grænsesituationen gør det muligt.

Sideløbende med den specifikke markedsføring af Helsingør, markedsfører Wonderful Copenhagen også hovedstaden samlet set, hvor kampagneindholdet bl.a. sigter på at få storbyturisterne ud i regionen på dagsture. Det er den helt særlige historiske og kulturelle kernefortælling, der skal positionere Helsingør som oplagt mål for dagsturer ud af København, både i den løbende markedsføring og på hovedstadens turisthjemmeside, VisitCopenhagen, på dansk såvel som engelsk.

Udvikling af kulturturismen
Både Helsingørs kulturoplevelser, den maritime historie og den lokale kyst og natur bliver udgangspunkt i de kampagner, Wonderful Copenhagen kører ad forskellige omgange hen over året for at få turister til Helsingør Kommune.

Samtidig er der fokus på at skabe nye, samlede kulturfortællinger for Helsingør. De nye fortællinger vil blive testet på målgrupperne i markedsføringen, og resultaterne vil indgå i det videre arbejde med at udvikle Helsingør Kommune som kulturdestination. Arbejdet med at udvikle kulturturismen, herunder nye værktøjer og viden til kulturaktørerne, sker i regi af projektet Kickstart Kulturturismen, hvor Helsingør sammen med København samarbejder med Aarhus, Aalborg og Odense.

”Helsingør Kommune er med sin historie, sit kulturliv og sin helt særlige beliggenhed en unik destination, som vi arbejder målrettet på at markedsføre og bidrage til at udvikle. Samarbejdet skal baseres på et stærkt samspil med aktørerne i Helsingør Kommune, som vi nu og hen over foråret vil mødes med, så vi kan lære hinanden godt at kende, og så vi sammen kan løfte fortællingen om Helsingør bredt ud. Det er en svær tid for turismen, og derfor er der mere end nogensinde brug for et stærkt og lokalt forankret samarbejde,” siger Mikkel Aarø-Hansen, adm. dir. Wonderful Copenhagen.

Fokus på national og international erhvervsturisme
Der er også fokus på at styrke erhvervsturismen i Helsingør indenfor møder og incentive-rejser, de såkaldte belønningsrejser og teambuilding, som giver forretning for møde-venues og hoteller, men også for kulturinstitutioner, restauranter og forretningslivet. I foråret arrangerer Wonderful Copenhagen et ’Åbent hus’-arrangement hos hoteller og venues, der ønsker at være med, hvor indkøbere af møder og incentive-rejser fra hele landet inviteres.

Derudover vil Wonderful Copenhagen i maj holde inspirationstur for danske mødekøbere, som bl.a. skal ud at opleve Helsingør som destination og mødeby. En lignende inspirationstur afholdes i august, også med besøg i Helsingør, men denne gang med svenske og norske møde- og incentive-købere. Og for at fremvise Helsingør som mødedestination over for potentielle kunder på de øvrige internationale markeder, eksponerer Wonderful Copenhagen Helsingør særskilt på de internationale messer og salgsplatforme, der er i løbet af året.

Kystbanen og gæsteservice
Der er netop igangsat en proces sammen med Helsingør Kommune og lokale erhvervs- og kulturinstitutioner med henblik på udviklingen af en strategi for det gode værtskab. Ud over at tage godt imod gæsterne, når de ankommer til byen, vil der også blive arbejdet på et digitalt samarbejde mellem turismeaktører i Helsingør, der skal sikre, at gæsterne, allerede inden de ankommer til Helsingør, kender de mange muligheder, destinationen byder på – både med henblik på at øge gæstens oplevelse af Helsingør, og for at Helsingør samtidig får mest muligt ud af den enkelte gæst.

Samtidig sættes der gang i et projekt, der skal styrke tilgængelighed og mobilitet gennem infrastruktur. Formålet er at binde Helsingør og København tættere sammen turismemæssigt og dermed både styrke endagsturismen til Helsingør og skabe flere overnatninger, og projektet skal realiseres i samarbejde med DSB og kystbanestrækningens kommuner og attraktioner.

Sideløbende afsøger Wonderful Copenhagen mulighederne omkring placering af større internationale sports- og kulturevents, der er relevante for Helsingør, og som passer ind i områdets kontekst.

Wonderful Copenhagens særlige indsats for at fremme turismen i Helsingør ligger som en ekstra indsats oven på Wonderful Copenhagens turismeindsats for hele hovedstadsregionen. Indsatsen sker i henhold til den samarbejdsaftale, Helsingør Kommune og Wonderful Copenhagen har indgået.