Helsingør

Wonderful Copenhagen bliver destinationsselskab for Helsingør Kommune

4.11.2020
Foto: Daniel Rasmussen

Med en ny samarbejdsaftale mellem Helsingør Kommune og Wonderful Copenhagen, som byrådet i Helsingør netop har godkendt, bliver Wonderful Copenhagen nu officielt destinationsselskab for Helsingør Kommune.

Med aftalen, der gælder fra 1. januar 2021, skal Wonderful Copenhagen fremover varetage den turismefremmende indsats for Helsingør Kommune, herunder markedsføre og bidrage til at udvikle Helsingør Kommune som attraktiv turistdestination.

Borgmester i Helsingør Kommune Benedikte Kiær glæder sig over samarbejdet:

”Helsingør Kommunes satsning på turismen kobler sig på mange måder naturligt til hovedstaden. Rigtig mange besøgende i København orienterer sig i forvejen til Nordsjælland, så fremover vil vi gøre det endnu nemmere for københavnske turister at tage turen til de mange oplevelser i Helsingør Kommune. Samtidig er Wonderful Copenhagens arbejde med at tiltrække kulturturister til hovedstaden og deres klare værdier om bæredygtig turismeudvikling helt i tråd med kommunens vision på området. Vi tror på, at samarbejdet kan være med til fortsat at udvikle turismen i kommunen og indfri Helsingør Kommunes potentiale for både endags og overnattende turister.”

Helsingør Kommune og Wonderful Copenhagens overordnede ambition med aftalen er, at Helsingørs turismemæssige potentiale og kommunens investeringer i området, skal udnyttes bedre, og at turismen i endnu højere grad skal blive en økonomisk og kulturel gevinst for kommunen og dens borgere.

”Helsingør Kommune er på mange måder en unik destination. Stærk kulturhistorie, smukke strande og rig natur koblet med nærhed til København og Sverige på samme tid. Som en del af hovedstadsregionen har vi i forvejen promoveret Helsingør, og med den nye aftale skruer vi fokuseret op for både markedsføring og destinationsudvikling af hele Helsingør Kommune. Vi glæder os rigtig meget til samarbejdet, som vi er helt sikre på vil gavne både Helsingør Kommune og hovedstaden samlet set,” siger Mikkel Aarø-Hansen, administrerende direktør i Wonderful Copenhagen, der er hovedstadsregionens officielle destinationsselskab.

Den turismefremmende indsats, Wonderful Copenhagen i henhold til aftalen skal levere til Helsingør Kommune, lægger sig oven på den indsats, Wonderful Copenhagen i forvejen laver for hele hovedstadsregionen uden skelen til kommunegrænser.

Indsatserne er vægtet i forhold til de områder, hvor turismen i Helsingør Kommune hurtigst kan komme på fode igen: Den stedbundne kulturturisme, den maritime kulturhistorie og naturturisme i regi af Nationalpark Kongernes Nordsjælland. Det vil derfor være gennemgående temaer i den markedsføring for Helsingør Kommune, Wonderful Copenhagen gennemfører som led i aftalen.

Som en yderligere indsats for at kickstarte turismen i Helsingør Kommune har Byrådet tidligere i år bevilliget 300.000 kr. til kampagner, som Wonderful Copenhagen producerer og eksekverer – målrettet endagsturister fra København, gæster fra resten af Danmark samt nærmarkederne Sverige, Norge, Tyskland og Storbritannien, når rejsevejledninger og restriktioner for de pågældende markeder tillader det.

For at styrke det fremadrettede potentiale i nærheden til København vil Helsingør Kommunes oplevelsesmuligheder blive synlige på VisitCopenhagen-sitet, der med en både dansk, engelsk, svensk, tysk og kinesisk sprogversion havde 7 mio. brugere alene i 2019.

Baggrunden for aftalen, der bl.a. har Helsingør Kommunes Turismepolitik 2025 som fundament, er Helsingør Kommunes byråds beslutning sidste år om at udtræde af VisitNordsjælland-samarbejdet for i stedet at forfølge et samarbejde med Wonderful Copenhagen.