By og land

Wonderful Copenhagen indtræder i brancheorganisationen Danske Destinationer

20.8.2019
Foto: Copenhagen Media Center

Brancheorganisationen Danske Destinationer, der samler 14 stærke, danske destinationsselskaber, vil fremover repræsentere langt hovedparten af omsætningen i dansk turisme, når hovedstadsregionens destinationsselskab, Wonderful Copenhagen, indtræder som medlem af organisationen.

Danske Destinationer samler i forvejen destinationsselskaber over hele landet på tværs af kyst & natur og storby, og nu også hovedstaden. 

Mikkel Aarø-Hansen, administrerende direktør i Wonderful Copenhagen, siger:

De danske destinationer bliver lige nu større og stærkere. Derfor er tidspunktet det rigtige for at skabe ét samlet destinationsnetværk og dermed tage endnu et skridt til at styrke samarbejdet i dansk turisme. Vi kommer med en masse samarbejdserfaringer inden for international turisme og koblingen mellem by og land, og vi glæder os tilsvarende til at lytte og lære samt indgå i operationelle og strategiske drøftelser om at udvikle os som destinationer og skabe mere for mindre.

Danske Destinationer er med sine stærke destinationsselskaber i medlemsskaren, som kombinerer destinationsnærvær og internationalt udsyn, et omdrejningspunkt for vækst og udvikling i dansk turisme. Organisationen varetager både destinationernes interesser og skaber ny viden, samarbejde og sammenhænge mellem destinationernes udviklingsprojekter. 

Jens Müller, direktør for VisitVestsjælland og formand for Danske Destinationer, udtaler:

Igennem de seneste år, specielt her i forbindelse med forenklingen af erhvervsfremmesystemet, har Danske Destinationer været destinationsselskabernes stærke stemme, en stemme der bliver endnu mere vigtig med Danmarks største destinationselskabs indtræden i medlemskredsen.

”Wonderful Copenhagen er jo med sine 27 år på bagen et utroligt stærkt destinationsselskab, og med sit store, solide netværk af nationale og internationale samarbejdspartnere en gave for Danske Destinationers fællesskab,” slutter Jens Müller.

 

Fakta:

Om Danske Destinationer: 
Danske Destinationer samler i dag: VisitAalborg, VisitLolland-Falster, Ringkøbing Fjord Turisme, Turisthus Nord, VisitVestsjælland, VisitSydsjælland-Møn, Destination Bornholm, Destination Sønderjylland, VisitNordsjælland, VisitOdsherred, VisitAarhus, Turistsamarbejdet Kystlandet, Destination Fyn og Wonderful Copenhagen. Tilsammen tegner destinationerne sig for 71% af den samlede turismeomsætning i Danmark.

Om Wonderful Copenhagen:
Wonderful Copenhagen er hovedstadens destinationsselskab og har til formål at fremme turismen i hele hovedstadsregionen. Hovedstadsregionen har en årlig omsætning i turismen på omkring 50 mia. kr. og står for tæt på 40 pct. af omsætningen i dansk turisme. Det sker bl.a. i et tæt samarbejde med VisitNordsjælland, der målrettet har til formål at fremme turismen i de fem nordsjællandske kommuner i regionen. Wonderful Copenhagen samler flere hundrede medfinansierende samarbejdspartnere i arbejdet med at tiltrække kongresser, events, krydstogtskibe, nye flyruter, destinationsudvikling, vidensdeling og international destinationsmarkedsføring. Wonderful Copenhagen blev oprettet i 1992 og varetager i dag også særskilte nationale opgaver inden for fx storby- og erhvervsturisme. Frem til 2018 modtog fonden sin basisfinansiering fra Region Hovedstaden, men med erhvervsfremmereformen, hvor regionerne ikke længere må finansiere turisme, kommer basisfinansieringen (samme beløb) nu fra Erhvervsministeriet. Fondens formål og opgaver er de samme som før erhvervsfremmereformen.