Dan Hammer

Royal Arenas administrerende direktør indtræder i Wonderful Copenhagens bestyrelse

12.6.2020
Forfatter: Uffe Hartmann
Foto: Royal Arena

Hovedstadens turisme, som er særligt hårdt ramt af corona-krisen, står foran et stort genopretningsarbejde for at bringe den store milliardforretning tilbage på niveau, til gavn for både erhvervet, for beskæftigelsen og for samfundsøkonomien.

Et af de områder, der kommer til at fylde meget i hovedstaden de kommende år, er internationale megaevents. Og det er med en stor erfaring fra netop det område, at Dan Hammer, administrerende direktør i Royal Arena, nu indtræder i bestyrelsen for den erhvervsdrivende fond Wonderful Copenhagen, som er hovedstadens destinationsselskab.

”København har i de senere år været god til at tiltrække store begivenheder, som sammen med den øvrige turisme har skabt mange lokale arbejdspladser, stor national omsætning og internationalt liv i byens gader. Det er vigtigt, at det gode arbejde fortsætter, og jeg glæder mig til at bidrage til en fortsat udvikling og styrkelse af hovedstadsregionen som attraktiv destination for alverdens turister,” siger Dan Hammer.

”Events fylder meget for hovedstadens turisme, og det bliver endnu vigtigere de kommende år, hvor hovedstaden ser frem til at være værtsby for en række store, internationale events. Dan Hammer kommer med en betydelig erfaring inden for eventområdet samt mange års ledererfaringer. Derfor ser vi  frem til, at Dan Hammer indtræder i bestyrelsen,” siger Peter Højland, Bestyrelsesformand Wonderful Copenhagen.

Turismen i hovedstaden har, før corona-krisen, årligt bidraget med en omsætning på over 50 mia. kr., skabt job til over 60.000 borgere og resulteret i et offentligt provenu på over 17 mia. kr.

Dan Hammer har en Samfundsvidenskabelig Basisuddannelse fra RUC og en MBA fra CBS. Før han kom til Royal Arena i 2014, var han koncernchef i Parken Sport & Entertainment A/S, og han har ligeledes arbejdet i en årrække i SAS.

Om Wonderful Copenhagen

Wonderful Copenhagen er en erhvervsdrivende fond, stiftet i 1992, med egen bestyrelse, hvoraf seks udpeges politisk og 7 udpeges ikke-politisk. Det fremgår af fondens vedtægter, at der blandt bestyrelsesmedlemmerne skal være repræsentanter tilknyttet hovedstadsregionens væsentligste aktører i turismeerhvervet og udpegningen sker under hensyntagen til den samlede kompetenceprofil, som skal omfatte bestyrelses- og andre relevante ledelseskompetencer. Endvidere skal der tages hensyn til mangfoldighed i relation til bl.a. erhvervserfaring, alder og køn.

Med Dan Hammers indtræden ser Wonderful Copenhagens bestyrelse sådan ud:

Peter Højland, formand

Sophie Hæstorp Andersen, (næstformand), Regionsrådsformand i Region Hovedstaden

Steen Christiansen, borgmester i Albertslund

Søren Faerber, adm. direktør, Scandic Hotels

Dan Hammer, administrerende direktør i Royal Arena

Karoline Prien Kjeldsen, tidl. departementschef i Kulturministeriet

Laura Lindahl, kommunalbetyrelsesmedlem på Frederiksberg.

Henrik Thorup, næstformand for Statsrevisorerne

Hans Toft, borgmester i Gentofte

Lars Weiss, medlem af Københavns Borgerrepræsentation

Ulla Wewer, dekan ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet

Thomas Woldbye, adm. direktør i Københavns Lufthavne A/S

Henrik Ypkendanz, adm. direktør i Illums Bolighus