Skuespeilshuset

På trods af år med ekstramange danske gæster: Stort potentiale og store opgaver forude for hovedstadens turisme

14.2.2023
Foto: Daniel Rasmussen

Danskerne besøgte i 2022 hovedstaden mere end nogensinde før. Og derfor lukkede 2022 med en ny rekord i det samlede antal overnatninger - med hele 25% flere danske overnatninger.

Derimod ligger de vigtige internationale overnatninger stadig under niveauet for 2019 (-7,4%). USA, som i 2019 var det største marked for København, kommer ud af 2022 med minus 19,5%. Og Storbritannien, der i 2019 var det 2. største marked, er tilsvarende i minus 17%. Meget få kinesere besøgte hovedstaden i 2022 – hele 86% færre end i 2019.

”De seneste år har været meget turbulente for turismen i hovedstaden. Og tallene for 2022 viser, at der er stadig ligger et arbejde i at få hele den internationale turisme tilbage, særligt de oversøiske markeder, der bl.a. er afhængig af direkte flyruter. Men opgaven er langt større end det,” siger Mikkel Aarø-Hansen, administrerende direktør i Wonderful Copenhagen.

Overnatningstallene for hovedstaden skal ses i lyset af, at den samlede hotelkapacitet i hovedstaden er steget markant de seneste år. Således er kapaciteten steget med 58% i perioden 2017 til nu. Det er en investering på over 12 mia. kr. Og med de allerede besluttede projekter, vil den stige yderligere de kommende år.

”Med den nye hotelkapacitet handler det nu ikke længere om at komme tilbage på 2019-niveau. Det handler både om at tiltrække turister nok til at udnytte den nye hotelkapacitet til gavn for samfundsøkonomien - omsætning, beskæftigelse og et endnu større samfundsøkonomisk bidrag fra hovedstadens turisme. Men det handler nu også – i endnu større grad - om at sikre en bæredygtig vækst i turismen. At turismeforbruget bliver miljømæssigt bæredygtigt, og at udviklingen sker med opbakning fra borgerne. Kort sagt: Opgaven er blevet større og mere kompleks,” siger Mikkel Aarø-Hansen.

I hovedstaden er turismen i høj grad baseret på højtforbrugende internationale gæster og erhvervsturisme, som er de segmenter i dansk turisme, der har det højeste gennemsnitlige døgnforbrug.

I 2019 havde turismen i hovedstaden en samlet omsætning på 53 mia. kr. og stod for 38% af den samlede omsætning i hele dansk turisme, selvom hovedstaden kun stod for 22% af det samlede antal overnatninger. Hovedstaden stod således for 47% af hele omsætningen i den internationale turisme i Danmark. På baggrund af den samlede omsætning bidrog hovedstadens turisme i 2019 med skatteindtægter til samfundsøkonomien på 19,6 mia. kr.