Nye i WoCos bestyrelse

Nye profiler fra kulturlivet og videnmiljøerne indtræder i Wonderful Copenhagens bestyrelse, som afspejler den komplekse sammensætning af hovedstadens turisme

18.4.2023
Foto: Photo: Marie Nipper by Petra Kleis - Trine Winterø by Københavns Universitet

Hovedstadens turismeorganisation, Wonderful Copenhagen, får to nye medlemmer i fondens bestyrelse.

Wonderful Copenhagen markedsfører og brander hovedstaden internationalt og samler aktørerne i indsatser fokuseret på tiltrækning af ferierejsende, møder, videnkongresser, events, krydstogtanløb og nye flyruter. Indsatser, som er afgørende for at skabe vækst og udvikling i hovedstadens turisme, men som de enkelte aktører ikke kan løfte alene. Og som integreret del af indsatserne driver Wonderful Copenhagen samtidig udviklingen af destinationen inden for kulturturisme, innovation, borgerinddragelse og restauranter samt et tværgående arbejde med at skabe en bæredygtig omstilling.

Den brede kreds af aktører, der indgår i samarbejdet om Wonderful Copenhagens indsatser, og den store kompleksitet i indsatserne, som understøtter hinanden på tværs, afspejles i sammensætningen af bestyrelsen.

Kultur afgørende i international konkurrence

Kulturoplevelser er den primære ’reason to go’ for internationale storbyturister, og kulturaktører er centrale i storbyturismens værdikæde. Wonderful Copenhagen har igennem de seneste år samlet kulturaktørerne i det strategiske arbejde med at internationalisere og professionalisere kulturaktørernes turismearbejde og sikre hovedstadens internationale konkurrenceevne på området.

I lyset af det, indtræder Marie Nipper i Wonderful Copenhagens bestyrelse. Marie Nipper er en stærk profil inden for kultur og kunst, både lokalt og nationalt. Hun er direktør for ARKEN Museum of Modern Art og før det bl.a. direktør for Copenhagen Contemporary og varetager flere bestyrelsesposter inden for kulturlivet.

”Kultur og turisme går hånd i hånd, hvor kulturen er vigtig for tiltrækningen af turister i en hård international konkurrence, og hvor turisterne samtidig udgør et vigtigt grundlag for opretholdelse af et rigt kulturliv. Derfor er det vigtigt, at vi styrker samarbejdet på tværs i forhold til det strategiske arbejde med at udvikle og internationalisere kulturoplevelserne og kulturturismen,” siger Marie Nipper.

Tiltrækning af videnkongresser inden for life science   

Turismen i hovedstaden er sammensat af både ferie- og erhvervsturisme. Og hvert år byder Wonderful Copenhagen sammen med en bred kreds af samarbejdspartnere på omkring 100 internationale videnkongresser. Samarbejdet mellem hovedstadens turisme og videnmiljøerne er derfor tæt og mangeårigt. Og samarbejdet med universiteterne bliver stadig vigtigere, både generelt og specifikt i arbejdet med at tiltrække og få mere værdi ud af internationale kongresser, hvoraf halvdelen netop er inden for sundhedsområdet.

Det andet nye medlem af Wonderful Copenhagens bestyrelse er derfor Trine Winterø, som er prodekan for innovation og eksterne relationer, Københavns Universitet – Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet. Trine Winterø har et stærkt netværk inden for de danske universiteter og inden for life science-området og er tidligere CEO i bl.a. MedTech Innovation Center og sidder i bestyrelsen hos Medicon Valley Alliance, Bioneer A/S, Københavns Professionshøjskole og tidligere hos Innovationsfonden.

”Det er i mødet mellem danske og udenlandske forskere, at vi bidrager bedst til at skabe fundamentet for fremtidens innovative løsninger. Universiteternes deltagelse i den globale dialog er vores bedste mulighed for at bringe viden i spil i samfundet – og her er de internationale videnkongresser vigtige platforme. Videnkongresserne skaber dermed værdi for samfundet på mange parametre, og derfor er det vigtigt at styrke det tætte samarbejde mellem videnmiljøerne og Wonderful Copenhagen, som, sammen med de private aktører, står bag det store arbejde med at vinde kongresserne hertil,” siger Trine Winterø.

Kæmpe opgaver forude for hovedstadens turisme

Før pandemien stod hovedstaden for næsten 40% af hele turismeomsætningen i Danmark. Samtidig blev hovedstaden hårdest ramt af pandemien og med et omsætningstab på 44,5 mia. kr. udgjorde tabet i hovedstaden hele 76 % af den tabte omsætning i dansk turisme. Store dele af erhvervet har derfor stadig et økonomisk efterslæb fra pandemien.

Allerede før corona blev der igangsat en række byggerier af nye hoteller, som resulterer i, at hovedstaden fra 2018 og frem mod 2025 vil have 58% flere hotelværelser. En investering på ca. 12 mia. kr. Den ekstra kapacitet er en gylden mulighed for at skabe en stor ekstra værdi for samfundet i form af omsætning og varig beskæftigelse, ikke mindst blandt borgere, der ellers kan have svært ved at få fodfæste på arbejdsmarkedet. Det vil dog være en stor opgave, som vil forudsætte en fortsat investering i den koordinerede indsats for at fremme og udvikle turismen i hovedstaden.

”Kompleksiteten er stor i hovedstadens turisme, hvor de forskellige indsatser og forretningsområder understøtter hinanden og er baseret på bredt samarbejde, hvilket afspejler sig i Trine Winterø og Marie Nippers indtræden i Wonderful Copenhagens bestyrelse. Og det brede samarbejde får vi i den grad brug for de kommende år, hvor turismen i hovedstaden står over for store opgaver og er oppe imod en benhård international konkurrence om at få de attraktive og højtforbrugende storby- og erhvervsrejsende tilbage,” siger Jens Kramer Mikkelsen, bestyrelsesformand i Wonderful Copenhagen.

Ud over Jens Kramer Mikkelsen, Marie Nipper og Trine Winterø består Wonderful Copenhagens bestyrelse af:

  • Benedikte Kiær, borgmester i Helsingør
  • Thomas Woldbye, administrerende direktør i Københavns Lufthavne a/s
  • Karina Bergmann, medlem af Københavns Borgerrepræsentation
  • Steen Christiansen, borgmester i Albertslund og formand for KKR Region Hovedstaden
  • Søren Faerber, administrerende direktør i Scandic Hotels, Danmark
  • Lars Gaardhøj, Regionsrådsformand i Region Hovedstaden
  • Dan Hammer, administrerende direktør i Royal Arena
  • Birgitte Kehler Holst, medlem af Københavns Borgerrepræsentation
  • Lone Loklindt, viceborgmester Frederiksberg kommune
  • Henrik Ypkendanz, administrerende direktør i Illums Bolighus