Kronborg

Ny undersøgelse: Stor tilfredshed med kulturoplevelser langs Kystbanen kan hjælpe med større spredning af turismen

16.11.2022
Foto: Thomas Høyrup Christensen

Der er meget stor tilfredshed med kulturoplevelserne på kystbanestrækningen blandt de internationale turister, som denne sommer udgjorde 50% af de besøgende i området. Det fremgår af ny analyse, som indgår i arbejdet med udviklingen turismen i kystbaneområdet.

Hovedstaden har med sit stærke internationale brand, Copenhagen, en stor attraktionskraft i forhold til internationale turister, som før corona-krisen udgjorde hovedparten af turismen i hovedstaden.

I takt med udviklingen i turismen arbejder Wonderful Copenhagen målrettet på at sprede turismen i hovedstaden, både fordelt på hele året og i en større geografi, bl.a. gennem dagsture fra København til de mange oplevelser uden for byen, ikke mindst i Nordsjælland. Et af fokuspunkterne er området fra København til Helsingør, der strækker sig langs Øresund.

En ny undersøgelse viser, at udenlandske gæster i sommer udgjorde 50% af besøgende på attraktioner langs Kystbanen. Tallene viser også, at de udenlandske gæster, der besøger området, har et stort kendskab til oplevelser på hele strækningen. Og ikke mindst, viser tallene, at de udenlandske gæster er begejstrede for attraktionerne i kystbaneområdet, hvor hele 94% af de adspurgte er tilfredse eller meget tilfredse med deres oplevelser. Samtidig kan man se, at attraktioner på strækningen tiltrækker en stor andel af gæster fra det nordsjællandske sommerland.

”Vi arbejder meget målrettet på at skabe større spredning af turisterne i København, både i forhold til sæson og geografi, og for at skabe en mere bæredygtig turismeudvikling i hovedstaden. Det samarbejder vi bredt med offentlige og private aktører om, blandt andet i kystbaneområdet. I forvejen er en meget stor andel af de internationale besøgende i det område turister, der er på dagstur ud fra København. Og med den store tilfredshed, de har med oplevelserne i området, er det et rigtig godt grundlag for at få endnu flere internationale turister til at tage ud af byen og opleve området fremover,” siger Runa Sabroe, udviklingsdirektør i Wonderful Copenhagen.

Wonderful Copenhagen har, i partnerskab med VisitNordsjælland, sat sig for bordenden på formuleringen af en ny ambitiøs plan, der skal udstikke retningen for turismeudviklingen af det såkaldte Kystbaneområde, herunder samarbejde mellem destinationsselskaberne og attraktionerne imellem og en styrkelse af markedsføringen af alle oplevelserne. Ud over hovedfokus på spredning skal den nye plan også sigte på at få endnu flere af gæsterne i området til at benytte mere bæredygtige transportformer, eks. toget på kystbanestrækningen.

”Langs Øresund ligger kulturoplevelserne som perler på en snor. Undersøgelsen slår fast, at oplevelserne har stor tiltrækningskraft blandt både danske og udenlandske gæster fra København og andre dele af Nordsjælland; et potentiale, vi styrker endnu mere gennem dette projekt og med de gode muligheder, der er for en grønnere transport. Derfor er vi også glade for, at både DOT og DSB bidrager til projektet,” siger Annette Sørensen, direktør i VisitNordsjælland.

Både den store tilfredshed og det udbredte kendskab, som internationale turister i området har til de øvrige oplevelser i kystbaneområdet, gør sig gældende hos en lang række af kulturattraktioner langs strækningen mellem København og Helsingør. Og her ser man et stort potentiale i at få besøg af endnu flere internationale turister fra København.

”På Kronborg oplever, vi at de udenlandske gæster ikke ser afstanden fra København som en barriere. Det er tværtimod en positiv oplevelse for dem, at de så hurtigt og let kan komme ud og opleve lokale danskere og Danmark udenfor storbyen. Vi har set et stort antal internationale besøgende i år, og mange af dem beskriver besøget i Helsingør som en slags Maggieterning af Danmark, hvor man i koncentreret form og tæt på København får både kultur, natur, historisk bymiljø og frem for alt kommer tæt på danskernes hverdag,” siger slotchef Christian Struckmann Irgens, Kronborg Slot.

Og hos Louisiana har man særligt fokus på nemme og grønne transportmuligheder for de internationale gæster fra København.

”Det er vigtigt for et internationalt kunstmuseum som Louisiana - og vores mange internationale gæster, at der gode og grønne transportmuligheder fra København til Humlebæk. Ordningen med Copenhagen Card, der giver adgang til offentlig transport i hele hovedstadsregionen, er afgørende, fordi den gør det nemt at tage på dagsture uden for byen og dermed sprede turismen, og vi er glade for, at der kommer et øget fokus på Nordsjælland og bæredygtig turisme,” Thomas Bendix, Kommunikations- og marketingchef, Louisiana.

Udbuddet af oplevelser på strækningen er varieret og inkluderer også natur og udendørs kulturarv.

”Det glæder os se, at over halvdelen (hele 64 pct.) af danske og internationale turister kender Jægersborg Dyrehave, og at lidt under halvdelen (41 pct.) allerede har besøgt den sydlige del af UNESCO verdensarv Parforcejagtlandskabet. Når vi er rundt i det kongelige jagtlandskab, oplever vi, at gæsterne glædes over natur- og kulturarven, jagtslottet og især dyrevildtet. Vi har gæster i næsten alle aldre, nationaliteter og køn - derfor siger vi også, at verdensarven er for alle. Når vi taler med de danske og internationale turister, så har de planlagt turen, hvilket matcher analysens resultater, hvor præcis 50 pct. af de adspurgte kystgæster har planlagt deres besøg i parker og haver,” siger Liv Thøger-Aldahl, General Manager, UNESCO verdensarv Parforcejagtlandskabet.

Det er ikke kun store attraktioner, gæsterne besøger i kystbaneområdet.

”Det er glædeligt, at et stort antal gæster prioriterer at finde og besøge de mindre attraktioner som Karen Blixen Museum. Værdien i at finde ”The hidden gem” er stor, og det gælder både i form af kultur, natur og mad. Turisterne tager gerne på dagsture for de gode oplevelser, og de er glade for deres oplevelser nord for København. Det er bestemt et potentiale, som vi skal arbejde videre med,” siger kommunikations – og marketingschef Christina Kaas, Karen Blixen Museet.

De nye tal stammer fra en analyse, som Silverlining og Kvistgård+Hird har produceret for Wonderful Copenhagen og VisitNordsjælland. Den bygger på interviews med 1044 turister i kystbaneområdet og giver et dybdegående indblik i turismen i området. Suppleret med input fra alle relevante aktører i området – fra kommuner til museer – samt transportselskaber, vil analysen udgøre fundamentet for den nye plan. Planen ventes lanceret i foråret 2023.