NØRREBRO

Ny partnergruppe skal styrke markedsføringen af hovedstaden

7.9.2020
Foto: Wonderful Copenhagen

Kampen om turisterne er intensiveret og behovet for slagkraftig markedsføring, der tiltrækker gæster til de tomme hoteller, er enormt. Derfor samler Wonderful Copenhagen lokale aktører i en partnergruppe og koordinerer indsatser, så markedsføringen får den størst mulige effekt.

Hovedstadens turismeerhverv er ekstremt hårdt ramt, godt 16 milliarder kroner har erhvervet tabt i omsætning fra marts til august for at være mere præcis. Behovet for at genrejse turismen kalder på en ekstraordinær og fælles indsats. Et centralt element er markedsføringen af København.

Til det formål har Wonderful Copenhagen oprettet partnergruppen, Visit Copenhagen Partners, med deltagelse af en række centrale personer fra forskellige dele af det lokale turismeerhverv, herunder hoteller, museer, attraktioner, restauranter, transportører og events.

Gruppens primære formål er at bidrage til genopretningen af Københavns turisme gennem markedsføring, der skal få potentielle rejsende til at besøge hovedstaden. Deraf navnet: Visit Copenhagen Partners.

Fordi turismen er kollapset både her og i udlandet, bliver kampen om de rejsendes opmærksomhed ekstrem hård. Fremtidens rejsemønstre er usikre, og vi ved ikke, hvilke markeder der åbner hvornår, og hvordan den internationale konkurrence vil udvikle sig.

”Vi skal være endnu skarpere i kommunikationen og stå sammen om at udvikle og løfte fortællingen om København, så vi kan trænge igennem internationalt. Visit Copenhagen Partners sætter dette arbejde i system, og vi er rigtig glade for, at så dygtige personer vil prioritere tiden til det fælles, selvom de er hårdt ramt og har travlt med hver deres”, siger kommunikations- og marketingdirektør hos Wonderful Copenhagen, Tine Kastrup-Misir.

Gruppen vil være omdrejningspunkt, når der fremover iværksættes større, nye kampagner til markedsføring af København. Det vil ske i samarbejde med VisitDenmark og inden for den overordnede Danmarks brand-ramme.

Derudover vil gruppen vil bl.a. bygge videre på de erfaringer hovedstadens partnere har gjort sig i løbet af sommeren med blandt andet #BrugDinBy-kampagnen, og det indhold Wonderful Copenhagen har stillet til rådighed. Det har fungeret som en samlende ramme, de forskellige aktører har aktiveret med afsæt i deres egne særlige forretninger og målgrupper.

”Sammen har vi en større stemme, der når længere ud og som skal bruges til at vise alt det København har at byde på. Derfor bakker vi også op om dette tiltag, der styrker byens markedsføring i en tid, hvor behovet for at tiltrække rejsende aldrig har været større,” siger salg- og marketingdirektør i Tivoli, Michala Svane”

Partnergruppen vil bidrage til et løbende overblik over enkeltstående markedsføringsindsatser og udnytte de muligheder for synergier, de forskellige aktiviteter giver, fx gennem større tværgående og fælles indsatser med det formål at løfte hele byen. Derudover bliver det et fokus at få flere til at markedsføre bedre, mere og sammenhængende, fx gennem fortsat udvikling og udbredelse af både eksisterende og nye værktøjer gennem partnergruppens netværk.

”Der er et stort behov for at koordinere markedsføringen af byen, både i forhold til ferie- og erhvervsturismen. Det største fokus lige nu bliver på nærmarkederne, men vi skal fortsat bevare fokus og prioritere det langsigtede arbejde med at vinde møder, events og kongresser til hovedstaden. Men konkurrencen er voldsom, og Københavns turisme kan ikke tåle flere nederlag,” siger CCO hos Arp-Hansen Hotel Group, Birthe Becker.

De kommende måneder vil gruppen bl.a. drøfte en styrket markedsføring af hovedstaden inden for Danmarks grænser og udnyttelse af synergier mellem erhvervs- og leisure-turisme samt potentialet i at arbejde strategisk med genbesøg.

Fakta

Hovedstaden er den region i Danmark, hvor turismen normalt skaber størst omsætning. 51,2 mia. kr. omsatte turisterne for i hovedstaden i 2018 (excl. Bornholm). Det er mere end den næst- og tredjestørste region til sammen. Derfor rammer krisen for turisterhvervet også hårdt.  Og Region Hovedstaden (excl. Bornholm) står til et tab på omkring 23,3 mia. kr. i tabt turismeomsætning fra marts til og med august.

Wonderful Copenhagens bestyrelse har iværksat en 14-punkts plan til kickstart af hovedstadens turisme. Oprettelse af denne nye, lokale markedsføringsgruppe med tilhørende aktiviteter sker som led heri. 

Visit Copenhagen Partners består p.t. af følgende faste medlemmer:

Birthe Becker, Arp Hansen

Ole Sorang, Radisson

Dorthe Barsøe, DAC

Lise Korsgaard, SMK

Michala Svane, Tivoli

Lise Hein, Metroen

Dorte Vibjerg, Sparta

René Kristensen, Tholstrup Gruppen

Maria Gamrath, Pluto Group

Casper Puggaard, DFDS

VCP-gruppen vil løbende tage stilling til deltagelse og på ad hoc basis invitere centrale aktører med i gruppen, herunder fx VisitDenmark, kommercielle aktører og Københavns Kommune.