København overview

Ny analyse: Turismen i hovedstaden er Danmarks effektive vej til at få folk på kanten af arbejdsmarkedet i beskæftigelse

26.10.2023
Forfatter: Uffe Hartmann
Foto: Wonderful Copenhagen

Uanset om man er ung og mangler erfaring, er ufaglært eller har udenlandsk baggrund, og det er en udfordring i forhold til at finde et fast job, så er turismeerhvervet i Danmarks hovedstad det mest oplagte sted at få fast fodfæste på arbejdsmarkedet.

Det viser en ny analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. Her fremgår det, at andelen af beskæftigede i hovedstadens turisme, der har anden etnisk baggrund, er næsten dobbelt så stor som i turismen i resten af landet. Og næsten tre gange så stor som på det øvrige arbejdsmarked i Danmark.

Når det gælder unge under 30, er andelen, der er beskæftiget i turismeerhvervet i København, dobbelt så stor som gennemsnittet på det danske arbejdsmarked. Hvis de beskæftigede grupperes efter uddannelsesniveau, skaber turismen job til markant flere ufaglærte end andre brancher – særligt i København, hvor 40 pct. er ufaglærte, hvilket er næsten det dobbelte i forhold til øvrige brancher. Samtidig er der generelt flere tidligere kontanthjælpsmodtagere, der finder beskæftigelse inden for turismeerhvervet end i andre brancher.

Andelen af unge, ufaglærte og borgere med anden etnisk baggrund end dansk, som er beskæftiget i hovedstadens turisme, er ikke kun markant større end turismen og andre erhverv i resten af landet. Den markante forskel gør sig også gældende i forhold til andre brancher i København.

”Mange virksomheder mangler arbejdskraft. Derfor har vi ekstra meget brug for, at alle ledige hænder finder vej til arbejdsmarkedet. Turismen er en stor branche i København, og derfor er det godt at se, at nogle af de mennesker, der generelt set har sværere ved at komme i job, i stor udstrækning er kommet det inden for turismen. Det er til gavn for både virksomheder, samfundet som helhed og de enkelte mennesker, der er blevet selvforsørgende,” siger beskæftigelses- og integrationsborgmester i Københavns Kommune, Jens-Kristian Lütken (V).

Stort potentiale for at finde flere hænder

Den store samfundsudfordring med mangel på arbejdskraft fylder ikke kun hos erhvervet, men dominerer også den politiske dagsorden.

Senest har regeringen kaldt problemet for ’den nye tids valuta i dansk politik’, og i regeringens politiske grundlag er der vigtigt fokus på at øge den strukturelle beskæftigelse med 45.000 fuldtidspersoner i 2030 og derigennem at tilvejebringe ny finansiering for 11 mia. kr. i 2030. Der er særligt fokus på at få flere unge, der hverken er i gang med uddannelse eller er i arbejde, ind på arbejdsmarkedet.

”Selvom hovedstadens turisme fortsat er påvirket af krig og økonomisk usikkerhed, er det et stort erhverv, der årligt omsætter for ca. 50 mia. kr. Derudover har turismen rigtig mange afledte effekter. Denne analyse viser, at hovedstadens turisme i den grad bidrager til at flytte endnu flere danskere på kanten af arbejdsmarkedet ind i varig beskæftigelse. Og ser vi på de fremtidige muligheder for turismevækst i hovedstaden, er der et yderligere potentiale for at få endnu flere både unge, ufaglærte og folk med anden etnisk baggrund end dansk ind på arbejdsmarkedet. Men det kommer ikke af sig selv. Det vil kræve en ekstra indsats på tværs af offentlige og private aktører. Og det vil vi gerne bidrage til,” siger Mikkel Aarø-Hansen, administrerende direktør, Wonderful Copenhagen.

Allerede stor succes for Bella Center

En af de virksomheder i hovedstadens turisme, der har gået målrettet efter at hjælpe folk uden for arbejdsmarkedet ind i fast beskæftigelse, er Bellagroup, der bl.a. driver Bella Center og tre hoteller i København og har ansatte fra 57 nationaliteter.

Her har man de seneste år arbejdet strategisk med at skabe job til folk på kanten af arbejdsmarkedet.

”I Bellagroup har vi et stort ønske om at bidrage til vores lokalsamfund, bl.a. ved at hjælpe borgere, som står uden for arbejdsmarkedet, ind i et fast job. Vi hjælper dem samtidig med kompetenceudvikling og giver dem fast grund under fødderne på arbejdsmarkedet. Det win/win for både os som virksomhed, for den enkelte borger og for vores samfund. Vores branche er oplagt til den opgave, og det vil vi kunne gøre i endnu større stil, hvis vi samtidig kan skabe vækst i hovedstadens turisme og dermed øge efterspørgslen,” siger Christian Folden Lund, CEO, Bellagroup.

Læs analysen her

Faktaboks:

  • I turismeerhvervet i København har 35% af de beskæftigede anden etnisk baggrund end dansk. For øvrige brancher i København samt turismeerhvervet i resten af landet er tallet 19%, og på det øvrige arbejdsmarked på landsplan er tallet 12%.
     
  • I turismeerhvervet i København er 36% af de beskæftigede under 30 år, mens det for andre brancher i København er 20% og på tværs af brancher i hele landet er 18%.
     
  • I turismeerhvervet i København er 40% af de beskæftigede ufaglærte, mens det for øvrige brancher i København er 21% og andre brancher i resten af landet er 23%.
     
  • Analysen konkluderer bl.a.: ”Turismen i København er dermed samlet set, i højere grad end turismen i resten af Danmark samt i andre brancher, en vej til beskæftigelse for grupper, der kan have sværere ved at få fodfæste på arbejdsmarkedet…”

Analysen ’Turismebeskæftigelse i København ’ er udarbejdet af Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, oktober 2023.