Winter in Copenhagen

Milliard-potentiale i vintermånederne: Wonderful Copenhagen vil samle erhvervet om at skabe helårsturisme i hovedstaden

11.3.2024
Foto: Daniel Rasmussen

To milliarder kr. mere i omsætning og flere jobs til borgere på kanten af arbejdsmarkedet.

Det er, hvad hovedstadens turisme kan bidrage med yderligere, hvis turismen i årets tre kolde og mørke måneder, januar og februar og marts, kommer op på gennemsnittet for resten af året.

Det viser nye beregninger fra Wonderful Copenhagen. Beregninger, som er foretaget i lyset af, at turismen i hovedstaden nu er stærkt tilbage på vækstsporet efter corona og samtidig har fået et historisk stort antal nye hotelværelser. Helt konkret er der kommet over 8.700 nye hotelværelser til siden 2017, en stigning på 58 pct. En investering fra erhvervets side på ca. 12 mia. kr.

Flere jobs til folk på kanten af arbejdsmarkedet

Den øgede omsætning i første kvartal kan i sig selv betyde 2.250 nye fuldtidsjob og kan hjælpe grupper af borgere i fast beskæftigelse, som ellers kan have sværere ved at få fodfæste på arbejdsmarkedet.

I 2023 analyserede Arbejderbevægelsens Erhvervsråd beskæftigelsen i hovedstadens turisme og konkluderede, at andelen af beskæftigede med anden etnisk baggrund end dansk er næsten dobbelt så stor som i turismen i resten af landet og næsten tre gange så stor som i andre brancher på landsplan. For ufaglærte er andelen ca. dobbelt så stor i hovedstadens turisme som på resten af arbejdsmarkedet.

I lyset af det kan hovedstadens turisme med en styrket vintersæson i endnu højere grad være en vej til fast beskæftigelse for borgere, der har en løsere tilknytning til arbejdsmarkedet. Derudover vil de to mia. kr., en helårsturisme vil skabe i yderligere omsætning, betyde en ekstra skatteindtægt for den danske stat på over en halv mia. kr. Det ligger oven i de ca. 15-16 mia. kr., turismen i hovedstaden i forvejen bidrager med årligt i skatteindtægter til staten.

Markedet søger automatisk mod sommermåneder

Der skal dog betydeligt flere turistovernatninger til destinationen, hvis de tre vintermåneder skal op på gennemsnittet for hele året. Helt konkret skal hovedstaden tiltrække 560.000 ekstra overnatninger i første kvartal. Og selvom Danmarks hovedstad over en årrække er blevet mere populær uden for højsæsonen, så fordeler væksten sig ikke jævnt over året ved egen kraft. Og slet ikke i vintermånederne.

”Statistikken viser, at markedet automatisk søger mod sommermånederne, så hvis vi skal lykkes med at fordele væksten mere ud over hele året, så skal der en ny, fælles og markant indsats til. Til gengæld er der også rigtig meget at hente ved at skabe en helårsturisme i hovedstaden, ikke kun for erhvervet, men for hele samfundet. Så derfor vil vi samle hovedstaden bag en fælles indsats,” siger Mikkel Aarø-Hansen, administrerende direktør i Wonderful Copenhagen, og fortsætter.

”Turismen i hovedstaden er i højere grad end andre erhverv og andre dele af landet en effektiv vej til fast beskæftigelse for borgere på kanten af arbejdsmarkedet. Så med en stærkere helårsturisme i hovedstaden kan vi øge den strukturelle beskæftigelse endnu mere.”

Mere viden, nye oplevelser og stærkere markedsføring

Arbejdet med at styrke helårsturismen i hovedstaden er ikke et ’easy fix’- og der er brug for flerstrenget indsats. Derfor vil Wonderful Copenhagen samle alle relevante aktører i en fælles, målrettet indsats, der går på tre ben:

For det første er der en analyseopgave i forstå og kunne arbejde med nye målgrupper – deres behov og ønsker. Hvilke potentielle gæster er mest relevante for hovedstaden i de kolde måneder? Den viden skal operationaliseres og deles med hovedstadens mange aktører.

For det andet er der en udviklingsopgave i at gøre hovedstaden mere attraktiv som samlet destination i januar, februar og marts. Det handler om udvikling af nye oplevelser og begivenheder. Og om at skabe sammenhænge mellem oplevelserne. Så der i turismesprog bliver et større ’reason to go’ for de potentielle gæster.

Den tredje opgave handler om markedsføring. Her er hovedstaden op imod andre storbyer og hovedstæder med enten varmere vejr i det sydlige Europa eller andre, der ikke har varmen, men et større udbud af oplevelser i vintermånederne.

Opbakning fra erhvervet

"Luftfarten og turismesektoren har en fælles interesse i at styrke turismen i ydermånederne. Vi har sammen med flyselskaberne kapaciteten til at bidrage til udviklingen og dermed understøtte væksten i perioden. Samtidigt kan vi i Danmark drage fordel af, at en øget turisme kan være med til at tiltrække nye, direkte ruter til gavn for danskerne og dansk erhvervsliv," siger Peter Krogsgaard, COO, Københavns Lufthavn.

”Der er et klart potentiale i helårsturisme i hovedstaden, men vi er i hård international konkurrence med andre europæiske storbyer, så det kommer bestemt ikke af sig selv. For at lykkes skal vi løfte på tværs af hele destinationen, og det vil kræve en central og samlende aktør, derfor er vi rigtig glade for initiativet fra Wonderful Copenhagen,” siger Dorte Krak, CEO hos Arp-Hansen Hotel Group.

”Som stor hospitality-aktør indenfor bl.a. kongresser og messer ligger der et markant stykke strategisk arbejde i at skabe vores egen efterspørgsel i skuldersæsonerne. Wonderful Copenhagen er en stærk, strategisk udviklingspartner for os, når vi arbejder på at fylde store haller og hoteller ud i stille måneder. De events og den aktivitet, der kommer ud af samarbejdet, er ikke kun til gavn for os, men for et helt økosystem af afledte erhverv, som også higer efter gæster og kunder i netop de kalenderstræk," siger Christian Folden Lund, CEO i Bellagroup.

Hovedstaden har over en årrække opbygget en international position som populær storbydestination, der konkurrerer benhårdt med de øvrige europæiske hovedstæder om de højtforbrugende storbyrejsende. I kraft af de højtforbrugende storby- og erhvervsturister skaber turismen i hovedstaden en årlig omsætning på 52 mia. kr. og står alene for 38% af omsætningen i turismen i hele Danmark.