Meeting Gråbrødre Torv Copenhagen

Midler til kickstart af erhvervsturismen

Foto: Kim Wyon

Før sommerferien uddelte Erhvervsfremmebestyrelsen i alt 15 mio. til 10 forskellige projekter, der skal være med til at kickstarte turismen. Et af disse er et projekt, der hører under det nationale udviklingsselskab for erhvervs- og mødeturismen MeetDenmark. 

Projektet, der har til formål at få gang i erhvervsturismen, er blevet bevilliget 2,2 mio. kr. som vil blive fordelt på tværs af 7 spor: fastholdelse af allerede vundne kongresser, hybridmøder, sundhed og sikkerhed, M&I, kompetenceudvikling, virtuel site inspection af destination og ny forretning. Projektets samlede budget er på 4,4 mio. kr. 

MeetDenmarks sekretariat er forankret hos Wonderful Copenhagen, og ifm. det nye projekt har vi talt med Peter Dyhr Andreassen, der er sekretariatsleder for MeetDenmark.

Hvad kommer projektet til at betyde for mødedestinationen København?

”Projektet har allerede bidraget til at fastholde nogle af de mange kongresser og overnatninger, som skulle have været i København i 2020, og som pga. COVID-19-pandemien stod til aflysning. Der er således blevet lagt en del kræfter i at konvertere aflysninger til udskydelser, og arbejdet med at fastholde vunden forretning fortsætter, så byens ’ordrebog’ ikke er tom, når situationen forhåbentligt snart vender til det bedre. 

Det er dog et ressourcekrævende krævende arbejde at konvertere aflysninger til udskydelser. Derfor bidrager projektet også til at sikre, at arbejdet med at vinde ny fremtidig forretning til København ikke taber momentum. 

Sidst men ikke mindst har projektet fokus på at udvikle ny viden, redskaber og produkter som kan bidrage til, at København også er konkurrencedygtig på et forandret marked post-COVID-19. Fokus er bl.a. på hybridmøder, sikkerhed/sundhed og muligheden for virtuel site inspection.”

Det er et nationalt projekt, men er der nogle spor, der i din optik er ekstra relevante for København?

”De 7 projektspor er valgt, fordi de er relevante på tværs af hele landet. Dog kan man argumentere for, at fastholdelse af allerede vundne kongresser er et mere ressourcekrævende arbejde, jo større en kongres der er tale om. Fordi mange af de kongresser, som vindes til byen, er så store, tror jeg, at dette spor har størst betydning for København.”

Hvornår forventer I, at projektet går i gang, og hvor lang tid kommer det til at løbe? 

”Projektperioden er et år. Vi startede i maj og er rigtigt godt i gang med flere af sporene. Jeg forventer, at nogle af dem allerede vil blive afsluttet i løbet af efteråret, herunder sporene vedr. sikkerhed/sundhed og virtuelle site inspections. I førstnævnte udvikles og produceres korte film og information om Danmarks håndtering af COVID-19 og sikkerhed/sundhed generelt. Formålet er at skabe tryghed hos potentielle kunder ved at vælge Danmark som mødedestination. I sidstnævnte spor udvikles og produceres en virtuel site inspection film for København målrettet mødemarkedet. Det kan være indgangen til en virtuel site inspection af de enkelte hoteller og venues, som mange Meetingplace-partnere enten allerede har eller er ved at udvikle. Vi tror, at både bæredygtigheds- og sundhedsdagsordenen vil medføre, at langt flere site inspections vil foregå online i fremtiden.”

Hvor kan man finde mere information om projektet?

”De 10 projekter i Kickstart-projektet har meget forskellige formål, fokusområder og indhold. De har dog til fælles, at videreformidling af den opbyggede viden, redskaber mv., opfattes som helt centralt. Derfor er der bl.a. netop oprettet en hjemmeside, som jeg vil anbefale, at man kigger forbi en gang imellem:  Kickstart dansk turisme. Der vil projekterne løbende lægge ny viden op, efterhånden som den produceres.”