KCC

KBH Commerce & Culture og Wonderful Copenhagen indgår partnerskabsaftale med fokus på at styrke turisme, handels-, restaurations- og kulturlivet i København

23.6.2021
Foto: Wonderful Copenhagen

Indre Bys erhvervsforening KBH Commerce & Culture (KCC) og Wonderful Copenhagen har et tæt og mangeårigt samarbejde om at styrke bylivet i København gennem turisme.

De to organisationer har nu styrket det fælles fokus gennem en ny partnerskabsaftale. Den nye aftalen er indgået i lyset af den alvorlige krise, hovedstadens turisme og oplevelsesøkonomi står i. En krise, hvor fraværet af turister, særligt de internationale, har kostet erhvervet 28 mia. kr. i tabt omsætning alene i 2020.

Handel-, restaurations- og kulturlivet er en væsentlig del af hele den store værdikæde omkring storbyturismen, og det er grundlaget for, at KBH Commerce & Culture og Wonderful Copenhagen ønsker at forstærke deres mangeårige samarbejde.

”Vi befinder os i en historisk svær tid for de erhvervsdrivende, derfor er samarbejde på tværs af organisationer afgørende for, at vi får genoprettet byen og får turisterne tilbage. København skal fortsat være en international metropol, der tiltrækker besøgende fra hele verden. Det kræver, at vi står sammen på tværs af brancher og går sammen om markedsføring af København, derfor har vi valgt at indgå et partnerskab med Wonderful Copenhagen, der gør et kæmpe stykke arbejde for netop det,” siger Maja Tini Jensen, direktør i KBH-Commerce & Culture.

”Turismens betydning for hovedstaden er kæmpestor. Hovedstaden er afhængig af turismen, og turismen er afhængig af det, hovedstaden og særligt København tilbyder. Det er et kæmpe arbejde at genoprette hovedstadens turisme, og det rækker år frem i tiden, men vi gør alt, hvad vi overhovedet kan, for at fremrykke genopretningen. Det kræver, at vi alle arbejder sammen, og derfor styrker vi nu det fælles fokus med KBH Commerce & Culture,” siger Mikkel Aarø-Hansen, administrerende direktør i Wonderful Copenhagen.

Partnerskabsaftalen tager udgangspunkt i et fælles mål om hurtigst mulig genopretning af hovedstadens turisme til gavn for aktørerne i værdikæden. Og aftalens fokus på både den korte og lange bane centrerer sig om at få flest mulige gæster til København, der skal bidrage til at skabe mere værdi for både besøgende og erhvervsdrivende. På den korte bane i 2021 er der primært fokus på danske gæster, dog både danske og internationale i forbindelse med julen i år samt et særligt fokus på flere gæster over sommeren – herunder et samarbejde om markedsføring målrettet Sjælland, hvor ambitionen er, at danskerne skal genopdage deres hovedstad. Og på den længere bane er fokus generelt rettet mod at tiltrække flere gæster og større værdiskabelse for erhvervet, men også på at skabe en stærkere opbakning til markedsføring og omstilling til ny virkelighed.