Jens

Jens Kramer Mikkelsen indtræder i Wonderful Copenhagens bestyrelse

8.11.2021
Foto: Wonderful Copenhagen

Hovedstadens turisme står foran et stort genopretningsarbejde til gavn for erhvervet, beskæftigelsen og for samfundsøkonomien i Hovedstaden såvel som i Danmark. Samtidig skal turismen i højere grad integreres i og spille sammen med den generelle byudvikling.

Siden Corona ramte Danmark marts 2020 har hovedstadens turisme tabt over 46 mia. kr. i omsætning. Mens dansk økonomi på andre områder er kommet stærkt ud af krisen, er hovedstadens turisme fortsat midt i krisen. Det skyldes primært, at hovedstaden er afhængig af internationale turister fra mange forskellige lande og at pandemien og eftervirkningerne af den langt fra er ovre globalt. Målet er at genoprette turisme på en bæredygtig måde, som styrker hovedstadens turisme både internationalt og lokalt. Det kræver, at turismen i højere grad end tidligere bliver tænkt ind i hovedstadens generelle udvikling.

Jens Kramer Mikkelsen kommer med både historisk og aktuel erfaring fra bæredygtig byudvikling. Derudover har han i mange år gennem en række centrale poster været med til at fremme turismen i hovedstaden. Med den samlede erfaring træder han nu ind i bestyrelsen for den erhvervsdrivende fond Wonderful Copenhagen, som er hovedstadens destinationsselskab.

”Turismen i hovedstaden er vigtig for hele hovedstaden og hele Danmark. Hovedstadens turisme er gået fra at være ’nice to have’ til at være ’need to have’ for, at vi alle sammen kan nyde godt af, at Danmark har en hovedstad i verdensklasse, når det fx kommer til kulturliv og events, flyruter til og fra hele verden samt gastronomiske madoplevelser. Ingen af delene ville vi have uden de mange internationale turister. For mig handler turisme derfor grundlæggende om udvikling af en endnu bedre hovedstad til gavn for borgernes hverdag. Derfor skal vi også tænke turismen ind i byudviklingen og omvendt, ligesom vi skal sikre, at fortællingen omkring ’Copenhagen’ også fremadrettet står stærkt positioneret internationalt vis-a-vis andre hovedstæder. Det vil jeg gerne bidrage endnu mere til”, siger Jens Kramer Mikkelsen. 

”Vi skal både genoprette hovedstadens turisme de kommende år og sikre, at vi kommer styrket ud af krisen på den længere bane. Det kræver omstilling til en turisme, som er bæredygtig, som har borgernes opbakning og som både bidrager til og får gavn af hovedstadens generelle udvikling. Det er en kompleks opgave, der kræver andre erfaringer og kompetencer end tidligere. Jens Kramer Mikkelsen kommer med mange og stærke kort på hånden, både som politiker og erhvervsmand – og som byudvikler, som leder og kender af hovedstadens aktører, også inden for turismen. Derfor ser vi meget frem til, at Jens Kramer Mikkelsen indtræder i bestyrelsen,” siger Peter Højland, Bestyrelsesformand Wonderful Copenhagen.

Turismen i hovedstaden har, før corona-krisen, årligt bidraget med en omsætning på over 50 mia. kr., skabt job til over 60.000 borgere og resulteret i et offentligt provenu på over 17 mia. kr.

Jens Kramer Mikkelsen er i dag Director of Urban Development i NREP, som udvikler og investerer i bæredygtige ejendomme. Derudover er han formand for Københavns Lufthavns Vækstkomité og Copenhagen Goodwill Ambassador Corps, som er oprettet af Wonderful Copenhagen og Copenhagen Capacity. Han har besiddet en lang række tillidsposter og bl.a. været formand for Københavns Kulturbyfond samt medlem af bestyrelserne i Bella Center A/S og Zoo København.

Om Wonderful Copenhagen:
Wonderful Copenhagen er en erhvervsdrivende fond, stiftet i 1992. Bestyrelsen består af seks politisk udpegede og syv ikke-politiske medlemmer udpeget af bestyrelsen. Det fremgår af fondens vedtægter, at der blandt bestyrelsesmedlemmerne skal være repræsentanter tilknyttet hovedstadsregionens væsentligste aktører i turismeerhvervet og udpegningen sker under hensyntagen til den samlede kompetenceprofil, som skal omfatte bestyrelses- og andre relevante ledelseskompetencer. Endvidere skal der tages hensyn til mangfoldighed i relation til bl.a. erhvervserfaring, alder og køn.

Med Jens Kramer Mikkelsens indtræden ser Wonderful Copenhagens bestyrelse sådan ud frem til kommunal- og regionsvalget i november:

 • Peter Højland, formand
 • Sophie Hæstorp Andersen, (næstformand), tidl. Regionsrådsformand i Region Hovedstaden
 • Steen Christiansen, borgmester i Albertslund og formand for KKR Hovedstaden
 • Søren Faerber, adm. direktør, Scandic Hotels
 • Dan Hammer, adm. direktør i Royal Arena
 • Laura Lindahl, kommunalbestyrelsesmedlem på Frederiksberg
 • Henrik Thorup, Formand for statsrevisorerne.    
 • Hans Toft, tidl. borgmester i Gentofte
 • Trine Madsen, medlem af Københavns Borgerrepræsentation
 • Ulla Wewer, dekan ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet
 • Thomas Woldbye, adm. direktør i Københavns Lufthavne A/S
 • Henrik Ypkendanz, adm. direktør i Illums Bolighus
 • Og Jens Kramer Mikkelsen, Director of Urban Development i NREP

For yderligere oplysninger

Jonas Løvschall-Wedel Manager - Travel Trade & PR

Head of International Press & Communication

jlw@woco.dk