Strøget in Copenhagen

Hovedstadens turisme: Flere danske gæster den kommende sommersæson

18.5.2022
Foto: Ty Stange

Efter to år i pandemiens skygge, hvor der har været langt mellem turisterne på hovedstadens hoteller, restauranter og kulturinstitutioner, ser den kommende sommersæson ud til at nærme sig niveauet fra før krisen.

Modsat før corona booker hovedparten af turister i hovedstaden først deres ferie få uger før afrejsen. Så nu tegner der sig et billede af, at juni 2022 vil ligge på niveau med juni i 2019. Og selvom tallene for juli og august først vil kunne ses få uger før, så forventes de to måneder også at nærme sig 2019-niveau.

Og med udgangspunkt i de seneste officielle overnatningstal fra foråret, understøttet af tal for internationale søgninger på flyrejser, tyder det på, vi får en sommer, hvor andelen af danske gæster i hovedstaden vil være højere end tidligere. Og at det dermed er de danske gæster, der vil trække sommersæsonen op i år.

Vil fortsat mangle internationale turister

Hvor danskere normalt står for hvert tredje solgt hotelværelse i hovedstaden, ser danskerne ud til til denne sommer at stå for halvdelen, mens den internationale turisme stadig ligger under niveauet fra før krisen. Fremgangen i danske gæster skal ses i lyset af usikkerheden i Europa, stigende priser og en verden, hvor den internationale rejseaktivitet til særligt storbyer endnu ikke er genetableret efter coronakrisen.

Mens danskernes interesse for at holde ferie i egen hovedstad denne sommer er større end normalt, så vil det højere niveau de kommende måneder dog ikke sikre omsætningen for hovedstadens turisme på længere sigt. I takt med at forholdene normaliseres, vil danskerne i stigende grad igen lægge deres ferie i udlandet. Så derfor arbejdes der fortsat målrettet på at genoprette den internationale turisme i hovedstaden.

”Hovedstadens turismeaktører har et stort efterslæb fra coronakrisen, hvor erhvervet samlet har tabt 48 mia. kr. i omsætning. Så vi glæder os naturligvis over udsigten til flere danske gæster denne sommer. De danske gæster vil dog aldrig kunne erstatte de internationale gæster og har desuden et mindre døgnforbrug, så samfundsøkonomisk har vi stadig hårdt brug for at få de udenlandske turister tilbage. Det er et mere langsigtet arbejde, og det knokler vi målrettet på,” siger Mikkel Aarø-Hansen, administrerende direktør i Wonderful Copenhagen.

Hvor turismen i resten af landet i høj grad er baseret på gæster fra Danmark og nabolandene, så er turismen i hovedstaden sammensat af flere forskellige segmenter, herunder også erhvervsturister, fra en lang række forskellige lande, bl.a. også oversøiske.

I 2021 lå antallet af udenlandske hotelovernatninger i hovedstaden 65% under niveauet i 2019.

De ti største internationale markeder for hovedstadens turisme før coronakrisen:

  • Tyskland
  • USA
  • Sverige
  • Storbritannien
  • Norge
  • Italien
  • Frankrig
  • Holland
  • Spanien
  • Kina