Copenhagen Harbour

Historisk stor kampagne skal få internationale turister tilbage til hovedstaden

28.6.2021
Foto: Daniel Rasmussen

Efter den internationale turisme i hovedstaden blev ramt benhårdt af pandemien i 2020 og fortsat også i 2021, er det nu rigtig glædeligt, at smittetrykket er faldet betragteligt i en lang række lande, og at rejserestriktionerne dermed også lempes og muliggør internation

Derfor går en ny, stor kampagne nu i gang på tværs af hovedstadens primære internationale turismemarkeder, herunder både nabolandene Norge, Sverige og Tyskland og de sydeuropæiske markeder Frankrig og Italien samt det vigtige oversøiske marked USA. I de to andre vigtige markeder Storbritannien og Kina gør situationen dog, at de ikke er omfattet af kampagnen på nuværende tidspunkt. Dog følges situationen i Storbritannien meget nøje, så kampagnen også kan igangsættes her, så snart de lokale restriktioner løftes.  

De internationale gæster udgør hovedparten af turismen i hovedstaden, som derfor også er afhængig af en bredere markedssammensætning end dansk turisme generelt.  

”Jeg er rigtig glad for, at Wonderful Copenhagen og VisitDenmark nu i fællesskab sætter gang i den internationale markedsføring af hovedstaden. København er klar til at byde både danske og udenlandske gæster velkommen. Vi skal naturligvis stadig passe på hinanden, men København har masser af plads og gode oplevelser at byde på – både her i sommer og resten af året. Det skal vi ud at fortælle, så vi kan få endnu mere liv i byen, på hoteller, restauranter og museer,” siger erhvervsminister Simon Kollerup.

Med afsæt i fælles strategi 

Kampagnen gennemføres i et samarbejde mellem Wonderful Copenhagen og VisitDenmark og tager afsæt i den fælles strategi for markedsføring af hovedstaden, de to organisationer lancerede i starten af året med en budgetramme på op til 45 mio. kr. til markedsføring af hovedstaden i 2021. 

”Før krisen havde vi årligt næsten 7 mio. internationale overnatninger. Så derfor er det helt afgørende for hovedstadens turismeerhverv, at verden nu gradvis åbner og at vi kan genoptage den internationale markedsføring. Konkurrencen bliver dog benhård mellem storbyer internationalt, dels fordi storbyturister har et højt gennemsnitligt døgnforbrug, dels fordi færre vil rejse de kommende år. Derfor skal vi stå sammen om en stærkere markedsføring, som fører til størst mulig lokal omsætning i hovedstaden,“ siger adm. direktør Mikkel Aarø-Hansen, Wonderful Copenhagen. 

”Det er rigtig positivt, at vi har fået mange ekstra midler fra regeringen og en bredt vifte af Folketingets partier til den internationale markedsføring. Det gør, at vi nu er i stand til at lægge et historisk stort markedstryk på en lang række udenlandske markeder i forbindelse med den internationale markedsføring af København. Endvidere har det givet os mulighed for at komme ud i langt flere kanaler end sædvanligt som fx tv-reklamer,” siger adm. direktør Jan Olsen, VisitDenmark.  

Åben for løbende tilpasning 

Kampagnen tager afsæt i de kernefortællinger, som hovedstaden er særlig kendt for, og som gør hovedstaden særlig attraktiv som storbydestination. Bl.a. mødet mellem det historiske og den moderne og innovative storby. En storby med et aktivt udendørsliv, eksempelvis på cykel eller på havnens rene vand, hovedstadens høje niveau af kultur- og gastronomioplevelser og fokus på grønne og bæredygtige løsninger.  

Kampagnen er udviklet inden for kommunikationsrammen ”Why not” og med afmeldingen ”Everyday Wonders of Copenhagen”.  

Der udvikles individuelle medieplaner for de enkelte markeder, og kampagnen køres med en agil tilgang i forhold til løbende tilpasning i forhold til efterspørgsel og situationerne i de enkelte lande.