WindEurope - Electric City 2021 i København

Fuld fart over feltet i 2022

Foto: David Plas for WindEurope

Hvordan gik 2021? Hvad sker der på M&I-fronten i 2022? Hvad foregår der på kongressiden, og hvad rører sig i Events? Få flashbacks og fremtidsperspektiver ved Conventions 3 teamledere, Bettina Reventlow-Mourier (kongres), Lene Corgan (M&I) og Kim Mejnert Frydensbjerg (Events) her:

KONGRES

Flashback: Hvordan gik 2021 set med kongresbrillerne, coronaen til trods? Hvad var årets største bedrifter og vigtigste wins for branchen & byen?

Bettina Reventlow-Mourier, Deputy Convention Director - Head of Congress, beretter:

- 2021 har budt på op- og nedlukninger, usikkerheder og udskydelser, men dette til trods lykkedes det - sammen med partnerne i Meetingplace - at udarbejde 59 bud og vinde 20 kongresser med i alt 170.000 room nights, heriblandt ECCO, EHRA og EULAR, til byen. Vi fik afviklet udvalgte kongresser, kulminerende med WindEurope i november, med hele 8000 deltagere og en kæmpe udstilling - en fantastisk måde at afslutte kongresåret 2021 på.

2021 bød tillige på markant synlighed worldwide på både salgs- og netværksplatforme, via kampagner og i medierne, inklusive SoMe. Særlig megen omtale og bevågenhed har Copenhagen Legacy Lab høstet, der siden lanceringen i 2019 er blevet et varmt samtaleemne blandt både foreninger, brancheorganisationer og andre destinationer.

Udviklingsprojektet hjemtog i oktober Global Destination Sustainability's eftertragtede  Innovation Award 2021 og fik dermed international anerkendelse af at København fortsat er førende på området. Også vores nye Copenhagen Sustainability Guide blev varmt modtaget i 2021 og fik bl.a. følgende rosende ord med på vejen af GDS direktør, Guy Bigwood: ….’it is amongst the best, I have seen’.

I det hele taget har hele kongresteamet arbejdet hårdt med både at passe godt på vores kunder, vinde hvad vindes kunne, skabe bredere værdi og gennemføre en række udviklingsprojekter, som vi glæder os til at se effekterne af. Pandemien har understreget vigtigheden af at være omstillingparat, ønsket om at kunne mødes fysisk og nødvendigheden af brede samarbejder, og det er vi blevet endnu bedre til både som organisation og som branche. Men vigtigst af næsten alt er det lykkedes at bibeholde optimisme, sammenhold, kampgejst og troen på at vores branche, i fællesskab og tæt samarbejde, kommer godt og styrket ud på den anden side til gavn for såvel destination som det samfund, vi er en del af.

Future: Hvordan går I til arbejdet i 2022 og holder København ’Top of Mind’ hos beslutningstagerne i udlandet?

- 2022 tegner til at blive et godt år med mange store og strategisk vigtige kongresser til afholdelse, forudsat en nedtoning af Corona naturligvis. Vi arbejder meget fokuseret på at sikre en succesfuld gennemførsel af kongresserne med kunden i centrum; både for foreningerne og delegaterne. Dette kan skabe uvurderlig, positiv omtale, da vi aldrig må underkende, hvor meget foreningerne taler sammen og deler erfaringer fra de destinationer, de har besøgt. Det er en vigtig opgave med at levere på – ikke bare i år, men også fremover. 

Med afsæt i den nye Meetingplace strategi og den kommende Comeback Copenhagen genopretningsplan, glæder vi os til at udvikle og implementere nye initiativer, booste eksisterende initiativer samt, sammen med jer, at lægge kræfter i en genopretning af kongresporteføljen. Der bliver lagt fokus på at indsamle og dele viden, udvikle nye og relevante produkter, være tilstede ude i verden på relevante platforme, arbejde videre med digitaliserede salgsprocesser, øge vores serviceniveau og rådgivningskvalitet samt at styrke destinationens generelle konkurrencedygtighed og værditilbud.

Bæredygtighed fylder fortsat meget og vi er i fuld gang med at videreudvikle en verison 2.0 af Copenhagen Sustainability Guiden. Copenhagen Legacy Lab er, med sin purposedrevne model, tillige mere relevant end nogensinde, og her skal netop det større ’why’ og de tilstræbte langsigtede positive effekter være med til at sikre, at fysiske møder med tusinder af deltagere også har relevans på den lange bane.

Alt dette skal vi naturligvis formidle intergeret – både i relevante, internationale fagmedier, på de sociale medier, ved at stille op til interviews og som speakers på konferencer og netværksarrangementer mm., hvor vi strategisk og målrettet sikrer, at vi er ’top of mind’ ved ikke bare at have viden og en mening om vores fagfelt, men også er thought leaders.

Der ligger med andre ord mange spændende muligheder i 2022 for os som destination, og vi glæder os rigtigt meget til, sammen med partnerne i Meetingplace, og vores mange alliancer og netværk, at cementere Københavns rolle som en af verdens mest professionelle og pålidelige kongresbyer.

WindEurope - Electric City 2021 i København

Foto:David Plas for WindEurope

M&I 

Flashback: Hvordan gik 2021 set fra M&I-siden for byens vedkommende, pandemien til trods? Hvad var årets største bedrifter og vigtigste wins for branchen og byen? 

Lene Corgan, Head of Business Development - Business Events i Convention,  fortæller: 

- Trods utroligt mange Corona-benspænd lykkedes det M&I-teamet at byde ikke mindre end 114 nationale og internationale kunder velkommen til København i 2021, dette på inspirationsture fra vores fokusmarkeder samt til den prestigefyldte workshop The Meetings Space tilbage i september. Der var ligeledes gang i de virtuelle workshops mens rejseriet var begrænset, og ikke mindre end 10 in-person workshops og messer samt 7 kundeevents fandt sted ude på markederne, så snart der blev åbnet op. Budskabet - at København var klar til at mødes igen under sikre forhold for at sikre møder, konferencer og incentive-rejser til fremtidig afholdelse i hovedstaden - blev kommunikeret med succes, også på M&I-siden. 

Future: Hvad sker der på M&I-fronten på marked DK og i udlandet i 2022? – Hvordan lokker vi kunderne retur og adskiller os fra de andre destinationer?

- I 2022 er der fortsat fokus på de internationale nærmarkeder Sverige, Norge, Tyskland og UK samt på marked Danmark. Det pro-aktive salgsarbejde fortsætter for fuld styrke med deltagelse på bl.a. messer og workshops ude på markederne.

Der er lagt en ambitiøs inspirationsturs-strategi, som skal få kunderne til København for at opleve byen og alt hvad den har at byde på af oplevelser og erhvervsturisme produkter. Samtidig forsætter vi det gode samarbejde med VisitDenmark, hvor vi internationalt markedsfører København sammen i kampagnen ’Business of Everyday Wonder’, og vi arbejder videre med strrategisk formidling af byens styrkepositioner på tværs af både platforme og kommunikationskanaler, i medie og influencersamarbejder mv. Konkurrencen er hård derude, men vi oplever, at København fortsat skiller sig ud, ikke mindst på bæredygtighedsområdet, som nu står højere på agendaen hos kunderne end før. 
 

EVENTS

Flashback: Hvordan forløb 2021 på event siden, igen coronaen til trods? Hvad var årets største bedrifter og vigtigste wins for branchen & byen?

Kim Mejnert Frydensbjerg, Head of Events i Convention, beretter:

- Trods pandemien og en lang række dertil relaterede benspænd lykkedes det at fastholde afviklingen af både EURO 2020 og Tour de France i København. Samtidigt lykkedes det at afvikle events med pæn international tilslutning, ikke mindst i forbindelse med EURO 2020, Copenhagen 2021 og CPH Half. 

Den store aktivitet på området har skabt øget international opmærksomhed og skabt ekstra øget efterspørgsel på byen som eventvært, og det er naturligvis godt nyt.

Future: Hvad er ’topsællerterne’ på eventsiden i 2022, og hvad arbejder eventafdelingen pt. med, som kan genere flere arrangementer til hpvedstaden i 2022 and beyond? 

- 2022 kommer utvivlsomt til at stå i Tour de France's tegn. Allerede nu er der stor opmærksomhed omkring event'en og den vil være tiltagende helt frem til touren skydes i gang primo juli. I august er vi desuden lykkedes med at bringe sejlsportens Formel 1 til byen, Sail GP, hvilket også bliver spektakulært og forventes at skabe helt unik opmærksomhed omkring Københavns havn og Øresund. 

Vi byder tillige på EM i kvindefodbold 2025, og bl.a. den proces kommer til at fylde meget i 2022. Derudover er der en del lidt mindre events i støbeskeen, ligesom vi håber at komme i mål med en større E-sport satsning, men meget mere derom senere!
___________________________

3 gode links to go:

Kongreskalenderen
Copenhagen Sustainability Guide
Copenhagen Legacy Lab

___________________________

Læs også Comeback Copenhagens nytårsinterview med kongreschef Kit Lykketoft lige her 

___________________________

Anne Marie Barsøe AMB

Senior Manager – International Press & Communication

amb@woco.dk