En hurtigere genopretning af hovedstadens turisme betyder 19,2 mia. kr. i ekstra omsætning

18.5.2021

Det er i hovedstaden, turismen er allerhårdest ramt af coronakrisen, og de officielle tal fra Det Nationale Turismeforum peger på, at storbyturismen – hvis ikke der gøres noget ekstraordinært – først er tilbage i 2025.

Nu viser helt ny beregning fra Center for Regional- & Turismeforskning, at hvis hovedstadens turisme genoprettes til niveauet fra før krisen allerede i 2023 frem for i 2025, så ligger der en ekstra gevinst for samfundsøkonomien på hele 19,2 mia. kr.

En ekstra omsætning i turismen i hovedstaden på 19,2 mia. de kommende år har stor betydning for den samlede omsætning i hele dansk turisme. Eksempelvis svarer den ekstra omsætning i hovedstaden til et helt års samlet turismeomsætning i Region Sjælland og på Fyn tilsammen.

Med en årlig omsætning på 53 mia. kr. står hovedstaden normalvis for næsten 40% af omsætningen i hele dansk turisme. Men med krisens hårde slag mod hovedstaden tabte hovedstadsturismen i 2020 ca. 28 mia. kr. i omsætning på ét år.

Seneste bookingtal viser, at sidste års historiske nedgang for hovedstadens turisme ikke er ovre. Målt i maj viser de samlede bookingtal for hovedstadens hoteller, at bookingerne for juni og juli i år ligger omkring 85 pct. under normalniveauet fra før krisen. Og samtidig viser tallene, at de store sommermåneder juni og juli i 2021 indtil videre ligger ca. 50 pct. under sidste års katastrofesommer.

Læs mere om det nye tal fra Center for Regional- & Turismeforskning her