Legacy Lab

Copenhagen Legacy Lab lanceret under Global Forum

Foto: Daniel Rasmussen

I forbindelse med at København var vært for det internationale event Global Forum, lancerede Wonderful Copenhagen sit Copenhagen Legacy Lab-projekt, der er en ny og vigtig del af kongresindsatsen. 

I slutningen af 2019 var København værtsby for Global Forum-eventet, der var arrangeret af det internationale kongresnetværk Best Cities, som Wonderful Copenhagen er medlem af.

Global Forum er en årlig event, der bl.a. tiltrækker en lang række beslutningstagere fra internationale organisationer, som løbende afholder videnkongresser. For værtsbyen er det en værdifuld mulighed for at vise attraktive, potentielle kunder, hvad man har at byde på som kongresby.

I løbet af de fire dage, som Global Forum varede, fik deltagerne rig mulighed for at opleve, hvad det er, København kan som MICE-destination. Meetingplace-netværket var stærkt repræsenteret i form af venues, restauranter og hoteller, som alle var med til at sikre, at eventet blev en succes.

Som en del af programmet for Global Forum lancerede Wonderful Copenhagen sit Copenhagen Legacy Lab-projekt, der er en ny og vigtig del af kongresindsatsen. ’Legacy’ dækker over det aftryk eller den impact, som en kongres eller event efterlader på en destination og den forening, som står bag.

Formålet med Copenhagen Legacy Lab-projektet er at sikre, at aftrykket skaber en længerevarende og positiv værdi hos destinationen såvel som den relevante forening. Det gælder både videnmæssigt, internt i fagmiljøerne og eksternt i forhold til borgerne, og erhvervsmæssigt – eks. i forhold til tiltrækning af talent.

Wonderful Copenhagen ansatte sidste år Martin Larsen til at være projektleder på Copenhagen Legacy Lab. Ifm. Global Forum introducerede han først en række internationale fagmedier for projektet, hvorefter Wonderful Copenhagen præsenterede værktøjerne i Copenhagen Legacy Lab på en workshop for alle Global Forum-deltagere.

Legacy fylder mere og mere for foreningerne bag videnkongresserne og er et stadig mere afgørende parameter i den benhårde, internationale konkurrence om at vinde kongresserne. Med det nye projekt har København nu placeret sig allerforrest på området i forhold til andre kongresdestinationer i verden.

”Med Copenhagen Legacy Lab går Wonderful Copenhagen nu forrest for at samle lokale interessenter om at sikre, at der høstes det fulde potentiale af de besøgende videnkongresser. Det skaber værdi både for byen og for de internationale eventarrangører,” fortæller Martin Larsen.