skip_to_main_content
Copenhagen Cooking

'Copenhagen - A GeneroCity'

Udviklingen af aktiveringsmodellen ved events er sket med involvering af byens partnere og eventaktører. De har fundet ind til kernen af de københavnske værdier, der har dannet grundlaget for udvikling af kampagnen "Have Some Copenhagen". Fortællingen er kaldt "Copenhagen - A GeneroCity".