Københavns Kongres og Event Award

De nominerede er

Foto: Wonderful Copenhagen

Københavns Kongres & Event Award 2020, nomineringer i de tre kategorier.

 

Årets vært for den kongres, der succesfuldt har skabt: Profilering af Fagfelt/Styrkeposition

 

Nominerede Kategori: Årets vært for den kongres, der succesfuldt har skabt: Profilering af Fagfelt/Styrkeposition

Kongres: Ecsite Annual Conference 2019

Begrundelse:

Under temaet ”Pushing Boundaries” ønskede Experimentarium, som vært for konferencen, at udfordre den gængse måde science centre og museer formidler på, med det mål at der konstant tilbydes viden og oplevelser med stor relevans og appel til den brede offentlighed.

Experimentarium fik som vært en enestående mulighed for at promovere Danmark og dansk naturvidenskab og teknologi såvel nationalt som internationalt samt fremvise det nye Experimentarium til hele verden, da konferencen, højst utraditionelt, foregik i Experimentariums nye bygning, hvilket bidrog til utraditionelle oplæg og sessioner i nye formater.

Københavnske museer, virksomheder som Mærsk, Ørsted og forskningsinstitutioner såsom DTU holdt oplæg eller demonstrationer, og lokalmiljøet deltog med bl.a. skolebesøg og løbeture med ’en bæredygtig guide’. Ecsite 2019 var konferencens 30-års jubilæum, og de 1.204 deltagere fra 60 forskellige lande var rekord. Interessen for at afholde sessions i usædvanlige rammer var enorm, og der blev gennemført op mod 150 forskellige sessions i mange fantasifulde formater.

 

Nominerede Kategori: Årets vært for den kongres, der succesfuldt har skabt: Profilering af Fagfelt/Styrkeposition

Kongres: European Conference on applied Meteorology and Climatology 2019

Begrundelse:

Konferencen tiltrak sig betydelig anerkendelse af dansk forskning og udvikling inden for Energi Meteorologi.

Værten havde valgt, at konferencen skulle fokusere på Arktisk Meteorologi og klima, hvor Danmark og Norden indtager en international førerstilling. Emnevalget medførte den ønskede internationale opmærksomhed og resulterede i en opfordring fra det amerikanske energiministerium til at samarbejde omkring en etablering af en skyradar i Arktis.

Initiativer om skabelsen af nye transportveje for opvarmning af de nordligste egne af Arktis blev både igangsat på konferencen. Disse blev efterfølgende publiceret og har været med til at sætte den politiske dagsorden for området, samt indenfor det akademiske miljø.

Traditionelt deltager der omkring 600 i en EMS konference. Konferencen i København havde 846 deltagere fra 50 lande. Det var hidtil det største antal nogensinde.

 

Nominerede Kategori: Årets vært for den kongres, der succesfuldt har skabt: Profilering af Fagfelt/Styrkeposition

Kongres: Pan-European Voice Conference 2019

Begrundelse:

PEVoC havde til formål, på tværs af nationer og professioner, at samle fagfolk der beskæftiger sig med den menneskelige stemme. Det lykkedes at samle en bred repræsentation af faggrupper på tværs af konferences overordnede emne. Kongressen præsenterede et stort antal abstracts (180) set i forhold til antallet af deltagere (446).

Vidensudvekslingen mellem deltagerne har haft kunstnerisk værdi indenfor fag som retorik, sang og opera. Nytteværdien forventes bl.a. at udmunde i konkrete samfundsmæssige forbedringer i Danmark, i form af forbedrede ydelser og behandling af borgere med forskellige former for kommunikationshandikap.

Konferencen skabte international opmærksomhed på kompetencer indenfor fagfeltet ved bl.a. udførelsen af en flash mob udført af Råbekoret Tinnitus, en farverig key note præsentation af en kendt professor fra Aarhus Universitet med fokus på bl.a. auditiv feedback i sang samt et afsluttende indslag fra Skt. Annæ Gymnasiums Juniormandskor, der satte fokus på overgangsstemmen.     

 

Årets kongres/sportsevent, der har skabt: Værdifuldt fokus på bæredygtighed

 

Nominerede Kategori: Årets kongres/sportsevent, der har skabt: Værdifuldt fokus på bæredygtighed

Kongres/sportsevent: C40 World Mayors Summit 201

Begrundelse:

C40 World Mayors Summit samlede borgmestre og delegerede fra byer og hele verden med formålet at dele erfaringer og blive inspireret af hinanden til, hvad byerne kan bidrage med i kampen mod den globale opvarmning. Sideløbende med konferencen var der arrangeret en mere borgerrettet festival – Live Like Tomorrow, hvor Københavns borgere kunne deltage i omkring 90 klimarelaterede events og debatter.

Der blev afholdt et Youth Takeover/Ungdommens Topmøde samt et Cities & Business Forum. Af bæredygtighedsinitiativer kan blandt andet nævnes Global Green New Deal, hvor C40 byerne sammen med klimaorganisationer, virksomheder, unge og klimaforkæmpere forpligtede sig til klimaindsatsen.

Konkrete aftaler, initiativer og deklarationer blev indgået, hvor byer forpligtede sig til klimahandling herunder ”Good Food Cities Declaration” og ”Clean Air Cities Declaration”. Derudover havde topmødet fokus på, at de bæredygtige løsninger på klimakrisen skal accelereres i byerne.     

 

Nominerede Kategori: Årets kongres/sportsevent, der har skabt: Værdifuldt fokus på bæredygtighed

Kongres/sportsevent: Copenhagen Half Marathon 2019

Begrundelse:

Copenhagen Half Marathon er en stor tilbagevendende begivenhed i hovedstadens gader, og er dermed et signaturevent for København som by. Arrangørerne tænker bæredygtighed, teknologi, socialt ansvar og byens tilgængelige rum ind i de valg og partnerskaber, de indgår omkring eventen.

I forhold til bæredygtighed ligger det dem på sinde at behandle det lokale såvel som det globale miljø med omtanke og tage medansvar for det samfund, de er en del af. Copenhagen Half vil gerne være med til at tegne byens samlede bæredygtighedsprofil, som en grøn og social ansvarlig by.

Bæredygtighed er på dagsordenen i den samlede værdikæde og i hele organisationen. Copenhagen Half 2019 har været et springbræt til det fremtidige arbejde med at styrke den bæredygtige profil og mindske de miljømæssige fodspor, og de vil gerne tage et ansvar for at gå forrest også fremadrettet, og derfor arbejder de på nye tiltag i bæredygtighedens tegn.

 

Nominerede Kategori: Årets kongres/sportsevent, der har skabt: Værdifuldt fokus på bæredygtighed

Kongres/sportsevent: IRONMAN 2019

Begrundelse:

Sport inspirerer og taler et universelt sprog, der rækker langt udover verdensgrænser og kulturer. Hos IRONMAN vil de sprede budskabet omkring klimaansvarlighed ved at kigge på alle områder af eventafvikling, for at se hvor de kan forbedre deres klimapåvirkning.

Ved at indarbejde bæredygtighedstiltag i og udenfor produktionen og ved partnerskaber er det lykkedes at implementere tiltag, der har påvirket eventen i en bæredygtig retning. Ved italesættelse af tiltag håber de på at have påvirket deltagerne til en mere bæredygtig adfærd ved sportsevents, så de også stiller krav til en bæredygtig produktion.

Organisationen bag IRONMAN vil gerne sprede de bæredygtige initiativer globalt. Første skridt i denne retning er at udbrede den bæredygtige produktion til resten af Europa. I IRONMAN Danmark vil de fortsætte med at rykke baren for, hvordan man som eventorganisation kan arbejde i en bæredygtig retning, og stiller gerne viden og kompetencer til rådighed til alle større events, der ønsker at gå denne vej.

 

Årets Bedste Sportsevent

 

Nominerede: Kategori: Årets Bedste Sportsevent

Sportsevent: VM Herrehåndbold 2019

Begrundelse:

VM i Herrehåndbold formåede at kombinere elite og bredde for at skabe håndboldfeber i hele Danmark. 

Ved hjælp af projekter som ”Håndbolden tilbage til København”, en stor skoleturnering med afslutning i og aktivitetszoner ved Royal Arena, skabte eventen stor aktivering af danskerne.

Disse aktiviteter sammenholdt med Danmarks sportslige succes sikrede en kæmpe nationalfolkefest og bidrog til at højne den almene danske interesse for sporten.

En aktivering DHF efterfølgende har brugt til at løfte forbundets flerårige indsats med at konsolidere og øge antallet af danske håndboldspillere i breddeidrætten.

 

Nominerede: Kategori: Årets Bedste Sportsevent

Sportsevent: Copenhagen Half Marathon 2019

Begrundelse:

Copenhagen Half Marathon er tildelt IAAF’s Road Race Gold Label, som bevis på løbets internationale standard. I 2019 formåede Copenhagen Half Marathon igen at samle de danske breddeløbere og den international elite til et verdensklasseevent med hele 25.000 deltagere. 

Særligt for 2019 udgaven af Copenhagen Half Marathon var, at der blev skrevet Danmarkshistorie med en atletik verdensrekord på dansk jord. En rekord, der reflekterer dansk atletiks mangeårige, strategiske indsats med at udbrede og løfte atletikken i Danmark. 

Den internationale anseelse af Copenhagen Half Marathon er således steget markant, og København er blevet løftet som eventby på baggrund af løbets målsætning om at konsolidere sig som et af verdens mest prestigefyldte halvmaratoner. 

Stinne Hjortlund Kristoffersen
For yderligere info kontakt:

Senior Manager - Events

shk@woco.dk

Morten Kirkeskov Hansen
For yderligere info kontakt:

Assistent – Events & Meetingplace

mkh@woco.dk