CopenHill

Åben invitation: Bæredygtig forretningsudvikling for turismeaktører

Foto: Astrid Maria Rasmussen

Har din virksomhed brug for hjælp til, hvad bæredygtighed betyder i jeres virksomhed? Eller arbejder I aktivt med bæredygtighed, men har brug for rådgivning og støtte til fortsat udvikling, test og implementering? 

Projektet Sustainable Choice CPH tilbyder nu rådgivning og støtte til turismeaktører, der ønsker at arbejde mere med social bæredygtighed, grøn udvikling og omstilling.

Sustainable Choice CPH samarbejder aktivt med turismeerhvervet med det klare mål at gøre Hovedstaden til verdens mest bæredygtige destination. Vi er dedikerede til at omsætte erhvervets visioner og ambitioner for bæredygtighed til innovative, kommercielle og skalerbare løsninger, som efterspørges af både turister og markedet generelt.

I 2024 åbner vi dørene for vores udviklingsprogram og giver 7 virksomheder mulighed for individuel sparring og hjælp til at udvikle og skærpe deres forretningsmuligheder med bæredygtighed for øje. Uanset om din virksomhed står overfor konkrete bæredygtighedsudfordringer, eller søger en vej til at opnå konkurrencefordele gennem bæredygtighedsinitiativer, modtager vi gerne ansøgninger fra alle interesserede. Vores forløb tilpasses individuelt til netop jeres virksomheds behov.

Ansøgningsfrist: 1. juli 2024

Programperiode: Februar – august 2024

Programmet tilrettelægges med hensyntagen til jeres ressourcer og travlhed, og det kan gennemføres som et intensivt forløb eller over flere måneder i 2024. Vi tilbyder både vidensopbygning og konkret støtte til test og implementering af bæredygtighedstiltag, der vil fremme din virksomheds forretning.

Hvad får virksomheden ud af det?

  • Et udviklings- og testbudget på op til 85.000 kr.
  • Individuel rådgivning og netværksaktiviteter med virksomheder, der står overfor lignende udfordringer.
  • Synliggørelse af jeres indsats gennem Wonderful Copenhagen.

 

Hvem er I?
I er en virksomhed i Region Hovedstaden, der arbejder med eller er relateret til ferie- og/eller erhvervsturisme. Hvis I bliver udvalgt, skal I kunne afsætte tid til at deltage i aktiviteterne og have ressourcer til at gennemføre et bæredygtighedsforløb, der samlet estimeres til 135 timer. Man skal også kunne overholde statsstøttereglerne, herunder kravet om ikke at have modtaget mere end 300.000€ i offentlig støtte inden for de seneste 3 regnskabsår.

Sådan ansøger du
Ansøg ved at sende et udfyldt ansøgningsskema på mail til Jakob Christian Ipland på jci@woco.dk

Alle typer af virksomheder kan ansøge om forløb

Kriterier for udvælgelse
Følgende kriterier skal være opfyldt:

  • I har et forretningsmæssigt potentiale i at løse jeres udfordring(er)
  • Indsatsen skal stemme overens med jeres strategi, kapacitet og kompetencer
  • Jeres bæredygtighedsudfordring skal kunne inspirere andre aktører i turismebranchen til nye løsninger

Hvem er vi?
Projektet gennemføres af Wonderful Copenhagen som en del af projektet Sustainable Choice CPH, der skal gøre København til verdens mest bæredygtige hovedstadsdestination. Projektet er støttet af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse.

Download vores ansøgningsskema under her:

Projektet er støttet af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse.

 

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse

Kontakt

Vil du vide mere?

Hvis du har yderligere spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.

Jakob Christian Ipland

Head of Projects & Innovation

jci@woco.dk