Bike city

INSPIRE – marketing, kommunikation og adfærd

Foto: Thomas Høyrup Christensen

Vi skaber bredere værdi gennem kommunikation af vores destination som rejsemål og vores samfund som inspiration til verden

I INSPIRE har vi ansvar for turismetiltrækning og international branding af hovedstaden. Vi har ansvaret for at udvikle hovedstaden som helårsdestination og for at inspirere de besøgende til et større kulturforbrug. Vi arbejder på at inspirere de besøgende til en mere bæredygtig adfærd under besøget og samtidig give dem inspiration til en mere bæredygtig verden med hjem.

Det gør vi gennem:

International markedsføring af hovedstaden: Vores marketingafdeling udvikler nye kampagner med afsæt i vores strategiske mål, vores nære kendskab til destinationen og viden om markeder, målgrupper og rejseadfærd. Kampagnerne eksekverer vi på en række kanaler, ikke mindst vores VisitCopenhagen-profiler på Instagram og Facebook samt andre prioriterede, digitale kanaler. Herudover udvikler og eksekverer vi nudgingkampagner i forhold til turisters adfærd på destinationen.

International presse og kommunikation om hovedstaden: Vi kommunikerer hovedstadens oplevelser, vores styrkepositioner, livsstil, grønne løsninger og samfundsmodel – målrettet turister, både før og under besøget. Det gør vi gennem vores VisitCopenhagen-website og Instagram- og Facebookprofiler. Og vi gør det igennem internationale medier, hvor vi håndterer flere hundrede internationale mediebesøg årligt – på baggrund af et nært kendskab til destinationen og tæt dialog med aktørerne.

Øget kulturforbrug gennem Copenhagen Card: Vi driver, udvikler og markedsfører hovedstadens oplevelseskort, Copenhagen Card, der har til formål at øge de besøgendes kulturforbrug under besøget i hovedstaden. Copenhagen Card samler over 80 museer og attraktioner samt offentlig transport i et digitalt kort.

Rikke Holm Petersen

Director of marketing, communication & behaviour (INSPIRE)

rhp@woco.dk