Cruise ship at Langelinie

Cruise

Foto: Wonderful Copenhagen

København er en af Nordeuropas mest populære krydstogtdestinationer, og samtidig med Københavns stigende popularitet som krydstogtdestination er antallet af krydstogtgæster, der besøger danske havne uden for hovedstaden, steget markant. 

De danske krydstogtdestinationer og -aktører på tværs af landet er samlet i netværket CruiseCopenhagen, der er forankret i Wonderful Copenhagen, der også driver netværket Cruise Baltic, der samler destinationerne i Østersøregionen. 

Wonderful Copenhagens indsats for at udvikle krydstogtturismen i Danmark og i hele Østersøregionen er samlet i Cruise-afdelingen. Og her sker indsatsen i samarbejde med partnerne i de to netværk. 

CruiseCopenhagen samler en lang række aktører fra hele værdikæden omkring krydstogtturismen i Danmark, bl.a. havne, destinationsselskaber, hoteller, restauranter, transportselskaber, detailhandel, attraktioner og incoming-bureauer m.fl. Indsatsen handler bl.a. om at markedsføre destinationerne over for de internationale rederier og rejseagenter med henblik på at øge antallet af anløb og gæster på de danske krydstogtdestinationer.

For Københavns vedkommende er det med særligt fokus på at øge andelen af turnarounds, dvs. krydstogter – der begynder og slutter i København, hvilket generelt giver gæsterne længere ophold og større forbrug på destinationen.

I regi af CruiseCopenhagen arbejder Wonderful Copenhagen også med udvikling af dansk krydstogtturisme, eksempelvis i form af produktion af ny viden om gæsterne og deres adfærd, optimering af gæsternes oplevelse af destinationen og ikke mindst i forhold til bæredygtighed. 

Cruise Baltic samler havne og destinationer samt nogle strategiske partnerskaber fra destinationerne rundt om Østersøen, og her tager indsatserne udgangspunkt i Østersøen som en samlet region og er særligt målrettet de internationale rederier.

Også i regi af Cruise Baltic handler krydstogtindsatsen om at udvikle destinationerne og branchen, bl.a. i en mere bæredygtig retning. Eksempelvis har Cruise Baltic samlet partnerne fra 30 destinationer i 8 forskellige lande rundt om Østersøen om et fælles bæredygtighedsmanifest, Cruise Baltic Sustainability Manifesto.  

Læs mere her om CruiseCopenhagen og Cruise Baltic.
 

Klaus Bondam
Director of Cruise

Director of Cruise

klb@woco.dk