Superkilen, The Black Market

Communication

Foto: Martin Heiberg

Wonderful Copenhagens markedsføring af destinationen og kommunikationen med de besøgende i hovedstaden er en vigtig del af Wonderful Copenhagens arbejde med at skabe bæredygtig turisme.

Både i form af at inspirere besøgende til i højere grad at vælge grønne muligheder og ved at understøtte en større både geografisk og sæsonmæssig spredning.

Wonderful Copenhagens internationale, digitale markedsføring af Greater Copenhagen er samlet i Communication-afdelingen og eksekveres løbende 365 dage om året og sker i tæt koordination med VisitDenmark og i samarbejde med en række partnere. Markedsføringen foregår bl.a. på Facebook og Instagram og udspringer af Wonderful Copenhagens nære kendskab til destinationen og dens aktører og afspejler hovedstadens kernefortællinger.

Sideløbende med kommunikationen i sociale medier, driver Communication også hovedstadens officielle turistsite, VisitCopenhagen, i flere forskellige sprogversioner: dansk, engelsk og kinesisk. Det kinesiske site drives sammen med hovedstadens officielle profiler i Kinas sociale medier, Weibo og WeChat, som en del af Wonderful Copenhagens indsatser målrettet Kina, der er verdens største udrejsemarked. Indsatserne indbefatter også bearbejdning af traditionelle medier, influencers og rejseudbydere i Kina.

Direkte tilgængelighed er ikke kun en forudsætning for at sikre erhvervslivet adgang til eksportmarkeder og øget mulighed for tiltrækning af talent og investering, men også for udvikling af den internationale turisme i Danmark. Og da turisme er afgørende for flyruters etablering og levedygtighed, er ruteudviklingsprogrammet Greater Copenhagen Connected forankret i Wonderful Copenhagen. Målet er at understøtte tiltrækning af nye, direkte og strategisk vigtige flyruter, og indsatsen består både af sekretariatsbetjening af programmet, proaktivt arbejde i forhold til flyselskaber og produktion og eksekvering af destinationsmarkedsføring. Derfor er ruteudviklingsprogrammet forankret i Communication, hvor indsatsen samtidig understøttes af Wonderful Copenhagens overordnede markedsføring af destinationen.

Sideløbende med B2C-markedsføringen af destinationen, foretager Communications B2B-indsats en løbende bearbejdning af den internationale rejsebranche med henblik på at styrke de enkelte rejseudbydere som sælgere af Greater Copenhagen som rejsemål. Det sker både gennem messedeltagelse, fam-trips, salgsmøder og e-learning. Desuden fokuserer Communication-afdelingen på at styrke hovedstadens internationale brand gennem afholdelse af presseture og servicering af internationale medier og influencers.

Det er også Communication-afdelingen, der driver hovedstadens oplevelseskort, Copenhagen Card, der samler et stort antal museer og attraktioner i hele hovedstadsområdet. Ud over produktion af ny viden om kortets brugere og kortets udviklingspotentiale i samarbejde med Wonderful Copenhagens analyseafdeling, står Communication for den løbende udvikling af kortet, herunder digitalisering af kortet, og international markedsføring af produktet.