Superkilen

Communication

Foto: Martin Heiberg

Communication arbejder for at skabe international synlighed omkring hovedstadens styrkepositioner og understøtte en balanceret udvikling af destinationen.

Wonderful Copenhagen driver en række indsatser, der har til formål at styrke en bæredygtig turismeudvikling i Hovedstaden og Greater Copenhagen.

Vi markedsfører København og omegn med henblik på at tiltrække flere internationale og danske gæster, men også for at inspirere de besøgende til en bæredygtig adfærd under deres ophold.

Det gør vi blandt andet ved at promovere grønne valg og ved at understøtte en større geografisk og sæsonmæssig spredning blandt de besøgende. Konkret kommer det til udtryk i vores tilgang til arbejdet med både presse, markedsføring og i vores fokus på B2C-hjemmesider og SoMe-kanaler.

Digital markedsføring

Wonderful Copenhagens digitale markedsføring af Greater Copenhagen er samlet i Communication-afdelingen, og vi eksekverer løbende 365 dage om året i tæt koordination med VisitDenmark og i samarbejde med en række partnere.

Markedsføringen foregår blandt andet på Facebook, Instagram og de kinesiske SoMe-kanaler Weibo og WeChat og udspringer af Wonderful Copenhagens nære kendskab til destinationen og dens aktører, og afspejler Hovedstadens kernefortællinger: Art & Design, Monarchy and History, Green Liveability, Modern Architechture og Gastronomy.

Sideløbende med kommunikationen på sociale medier, driver Communication også Hovedstadens officielle turistsite, VisitCopenhagen, i flere forskellige sprogversioner: dansk, engelsk, tysk, svensk, norsk, koreansk, og kinesisk.

International presse og influencers

Som et led i arbejdet med at promovere Hovedstaden og Greater Copenhagen, samarbejder Wonderful Copenhagen med både international presse og relevante influencers.

I 2019 medvirkede Wonderful Copenhagen til knap 300 influencer- og pressebesøg, der var med til at positionere København inden for vores kernefortællinger.

Blandt de mange besøgende var medier som: New York Times, The Guardian, Le Monde, Svenska Dagbladet og Afton Bladet samt Conde Nast Traveller India og National Geographic.

Wonderful Copenhagen fokuserer i pressearbejdet på at tiltrække de mest relevante medier og påvirke besøgende journalister og influencers til at dække destinationen med afsæt i Københavns kernefortællinger og styrkepositioner.

Vi arbejder samtidigt for at understøtte et bredt oplevelsesudbud, der inspirerer til øget mobilitet på destinationen blandt de rejsende og dermed fremmer spredning af besøgende. 

Tilgængelighed

Direkte tilgængelighed er ikke kun en forudsætning for at sikre erhvervslivet adgang til eksportmarkeder og øget mulighed for tiltrækning af talent og investering, men også for udvikling af den internationale turisme i Danmark. Og da turisme er afgørende for flyruters etablering og levedygtighed, er ruteudviklingsprogrammet Greater Copenhagen Connected forankret i Wonderful Copenhagen.

Målet er at understøtte tiltrækning og fastholdelsen af direkte og strategisk vigtige flyruter, og indsatsen består både af sekretariatsbetjening af programmet, proaktivt arbejde i forhold til flyselskaber og produktion og eksekvering af destinationsmarkedsføring. Derfor er ruteudviklingsprogrammet placeret i Communication, hvor indsatsen samtidig understøttes af Wonderful Copenhagens overordnede markedsføring af destinationen.

Copenhagen Card

Det er også Communication-afdelingen, der driver Hovedstadens oplevelseskort, Copenhagen Card, der i 2020 samler 87 museer og attraktioner i hele hovedstadsområdet.

I 2019 genererede Copenhagen Card 1,44 mio. besøg hos partnerne.

Ud over produktion af ny viden om kortets brugere og kortets udviklingspotentiale i samarbejde med Wonderful Copenhagens analyseafdeling, står Communication for den løbende udvikling af kortet, herunder digitalisering af kortet og salg både online og gennem en række salgspartnere i ind- og udland.

Endeligt er kortet med til at fremme et større kulturforbrug hos brugerne, og det understøtter øget mobilitet, da kortet inkluderer adgang til offentlig transport og attraktioner fordelt over hele regionen.