Wonderful Copenhagen
Inner habour bridge and the The Royal Danish Playhouse

Bestyrelse

Wonderful Copenhagens bestyrelse består af:

Formand Peter Højland

Født 1950

Indtrådt i bestyrelsen september 2014
Den aktuelle valgperiode udløber maj 2022
Har genvalg af medlemmet fundet sted? Ja
Udpeget af myndigheder/tilskudsyder m.v.? Nej
Anses medlemmet for uafhængigt? Ja

Særlige kompetencer:
International erhvervserfaring, operationel og strategisk ledelse, økonomisk styring og planlægning, corporate governance, risikostyring, strategiudvikling. Bestyrelseserfaring fra børsnoterede virksomheder og fonde.

Øvrige bestyrelsesposter:
Formand for bl.a. Copenhagen Capacity, Soldaterlegatet.
Bestyrelsesmedlem i bl.a. Danmark Amerika Fonden, Psykiatrifonden og Hjerteforeningen.

Næstformand Sophie Hæstorp Andersen

Regionsrådsformand I Region Hovedstaden
Født 1974

Indtrådt i bestyrelsen marts 2015
Den aktuelle valgperiode følger den kommunale valgperiode
Har genvalg af medlemmet fundet sted? Ja
Udpeget af Region Hovedstaden
Anses medlemmet for uafhængigt? Ja

Særlige kompetencer:
Cand.scient.pol. (Københavns Universitet)
Regionsrådsformand for Region Hovedstaden siden 1/1 2014, fhv. medlem af Folketinget (2001-2005 og 2007-2013), fhv. sundhedsordfører, boligordfører, integrations- og IT-ordfører for Socialdemokratiet, fhv. formand for Folketingets Sundheds- og Forebyggelsesudvalg.

Øvrige bestyrelsesposter:
Medlem af bestyrelserne for Danske Regioner, The Greater Copenhagen & Skåne Committee, Erhvervshus Hovedstaden, Amgros I/S - stedfortræder for Lars Gaardshøj. Formand for Danske regioners Psykiatri- og Socialudvalg. Medlem af CPH Vækstkomite.

Bestyrelsesmedlem Steen Christiansen

Borgmester i Albertslund
Født 1960

Indtrådt i bestyrelsen februar 2015
Den aktuelle valgperiode følger den kommunale valgperiode
Har genvalg af medlemmet fundet sted? Ja
Udpeget af Kommunekontaktrådet
Anses medlemmet for uafhængigt? Ja

Særlige kompetencer:
Strategisk ledelse i offentlig organisation, herunder samspillet mellem offentlige, private og forskningsmæssige aktører. Betydeligt kendskab og samarbejde med aktører inden for kultur- og turismeområderne.

Øvrige bestyrelsesposter:
Formand for FGU-Vestegnen, formand for KKR Hovedstaden, Gate 21, VEKS og Kommunernes Lønningsnævn. Næstformand i Løn- og personaleudvalget, KL. Dansk Fjernvarmeforening, Vestforbrændingen og Greater Copenhagen Committee.

Bestyrelsesmedlem Karoline Prien Kjeldsen

Tidl. departementschef i Kulturministeriet
Født 1961

Indtrådt i bestyrelsen marts 2015
Den aktuelle valgperiode udløber maj 2021
Har genvalg af medlemmet fundet sted? Ja
Udpeget af myndigheder/tilskudsyder m.v.? Nej
Anses medlemmet for uafhængigt? Ja

Særlige kompetencer:
Ledelseserfaring fra toplederstilling i staten, samt bestyrelseserfaring, herunder som formand for bestyrelsen for Nordatlantens Brygge.

Øvrige bestyrelsesposter:
Formand for Nordatlantens Brygge. Medlem af bestyrelserne for Den Danske Naturfond, Glyptoteket, Sport Event Denmark og det Classenske Fiedecommis.

Bestyrelsesmedlem Hans Toft

Borgmester i Gentofte
Født 1947

Indtrådt i bestyrelsen marts 2010
Den aktuelle valgperiode følger den kommunale valgperiode
Har genvalg af medlemmet fundet sted? Ja
Udpeget af Kommunekontaktrådet
Anses medlemmet for uafhængigt? Ja

Særlige kompetencer:
Siden 2010 medlem af bestyrelserne for Wonderful Copenhagen og Copenhagen Capacity samt flere bestyrelser.

Øvrige bestyrelsesposter:
Næstformand for HMN Naturgas og Vestforbrænding. Bestyrelsesmedlem i KommuneKredit og Copenhagen Capacity. Medlem af regionsrådet, Region Hovedstaden.

Bestyrelsesmedlem Trine Madsen

Medlem af Københavns Borgerrepræsentation
Født 1975

Indtrådt i bestyrelsen oktober 2020
Den aktuelle valgperiode følger den kommunale valgperiode
Har genvalg af medlemmet fundet sted? Ja
Udpeget af Københavns Kommune
Anses medlemmet for uafhængigt? Ja

Særlige kompetencer:
Cand.Mag. i Historie, Københavns Universitet
MMCR Master i Konfliktmægling, Københavns Universitet

Civilt job: HRD consultant, Copenhagen Business School
Ordførende for Sundhed og Omsorg, medlem af Beskæftigelses- og Integrationsudvalget og Sundheds- og Omsorgsudvalget, Københavns Borgerrepræsentation.
Medlem af Borgerrådgiverudvalget, København Kommune.
Medlem af Handikaprådet, Københavns Kommune.

Øvrige bestyrelsesposter:
Bestyrelsesmedlem Thorvaldsens Museum

Bestyrelsesmedlem Ulla Wewer

Dekan ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet
Født 1953

Indtrådt i bestyrelsen november 2016
Den aktuelle valgperiode udløber maj 2022
Har genvalg af medlemmet fundet sted? Ja
Udpeget af myndigheder/tilskudsyder m.v.? Nej
Anses medlemmet for uafhængigt? Ja

Særlige kompetencer: 
Dekan på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet siden 2006. Institutionsledelse, forskning og tiltrækning af eksterne midler. Opbyggelse af forskningscentre med international excellence.

Øvrige bestyrelsesposter: 
Medlem af Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab samt Akademiet for de Teknikske Videnskaber (ATV). Bestyrelsesmedlem Steno Diabetes Copenhagen.

Bestyrelsesmedlem Thomas Woldbye

Adm. direktør i Københavns Lufthavne A/S
Født 1964

Indtrådt i bestyrelsen marts 2015
Den aktuelle valgperiode udløber maj 2022
Har genvalg af medlemmet fundet sted? Ja
Udpeget af myndigheder/tilskudsyder m.v.? Nej
Anses medlemmet for uafhængigt? Ja

Særlige kompetencer:
Adm. direktør for Københavns Lufthavne A/S. International ledelseserfaring. Operationel -, strategisk- og økonomisk ledelse. Oplevelses- og kundefokuseret strategiudvikling. Bl.a. medlem af Turismenetværket. 

Øvrige bestyrelsesposter:
Medlem af bestyrelsen for Center for Ledelse (CfL), Danmark samt Dansk Industris udvalg for Erhvervspolitik, SITA og ACI Europe.

Bestyrelsesmedlem Henrik Ypkendanz

Adm. direktør i Illums Bolighus
Født 1959

Indtrådt i bestyrelsen november 2016
Den aktuelle valgperiode udløber maj 2021
Har genvalg af medlemmet fundet sted? Ja
Udpeget af myndigheder/tilskudsyder m.v.? Nej
Anses medlemmet for uafhængigt? Ja

Særlige kompetancer:
CEO/hovedaktionær i Illums Bolighus. International retail-erfaring, strategisk og operationel ledelse. Økonomisk styring af engros/retail-virksomheder. Oplevelses- og kundefokuseret strategiudvikling.

Øvrige bestyrelsesposter:
Bestyrelsesmedlem i Illums Bolighus A/S, Neye fonden, Group 88 A/S, Philiptex A/S, Micha A/S, IP Group A/S.

Bestyrelsesmedlem Henrik Thorup

Næstformand for Statsrevisorerne fra oktober 2006.
Født 1946

Indtrådt i bestyrelsen april 2018.
Den aktuelle valgperiode følger den kommunale valgperiode. 
Har genvalg af medlemmet fundet sted? Nej
Udpeget af Region Hovedstaden
Anses medlemmet for uafhængigt? Ja

Bestyrelsesmedlem Laura Lindahl

Kommunalbetyrelsesmedlem på Frederiksberg.
Født 1983

Indtrådt i bestyrelsen i maj 2019.
Den aktuelle valgperiode følger den kommunale valgperiode. 
Har genvalg af medlemmet fundet sted? Nej
Udpeget af Frederiksberg Kommune.
Anses medlemmet for uafhængigt? Ja

Bestyrelsesmedlem Søren Faerber

Administrerende direktør Scandic Hotels, Danmark
Født 1970

Indtrådt i bestyrelsen december 2019
Den aktuelle valgperiode udløber maj 2023
Har genvalg af medlemmet fundet sted? Nej
Udpeget af myndigheder/tilskudsyder m.v.? Nej
Anses medlemmet for uafhængigt? Ja

Bestyrelsesmedlem Dan Hammer

Administrerende direktør, Royal Arena
Født 1963
Indtrådt i bestyrelsen marts 2020
Den aktuelle valgperiode udløber maj 2023
Har genvalg af medlemmet fundet sted? Nej
Udpeget af myndigheder/tilskudsyder m.v.? Nej
Anses medlemmet for uafhængigt? Ja