Inner habour bridge and the The Royal Danish Playhouse

Bestyrelse

Foto: Terry Mclaughlin

Wonderful Copenhagens bestyrelse består af:

Formand Jens Kramer Mikkelsen

Byudviklingsdirektør i NREP og tidligere overborgmester i København
Født 1951

Indtrådt i bestyrelsen november 2021
Den aktuelle valgperiode udløber maj 2025
Har genvalg af medlemmet fundet sted? Nej
Udpeget af myndigheder/tilskudsyder m.v.? Nej
Anses medlemmet for uafhængigt? Ja

Særlige kompetencer:
Strategisk ledelse, byudvikling, offentlig-privat samarbejder

Øvrige bestyrelsesposter:
Formand for Copenhagen Goodwill Ambassador Gorps' bestyrelse
Formand for Sankt Annæ Gymnasium
Bestyrelsesformand for Dansk Fitness & Helse Organisation (DFHO)
Medlem af Jyske Banks repræsentantskab
Formand for Københavns Lufthavns vækstkomite
Formand for IFHP
Bestyrelsesmedlem Donkey Republic
 

Næstformand Benedikte Kiær

Borgmester i Helsingør
Født 1969

Indtrådt i bestyrelsen januar 2022
Den aktuelle valgperiode udløber følger den kommunale valgperiode
Har genvalg af medlemmet fundet sted? Nej
Udpeget af kommunekontaktrådet
Anses medlemmet for uafhængigt? Ja

Særlige kompetencer:
Strategisk ledelse og kommunikation, offentlig topledelse, omfattende viden om samspil mellem offentlige og private aktører, borgmester i kommune med vidtrækkende tradition for og viden om turisme og oplevelsesøkonomi..

Øvrige bestyrelsesposter:
Medlem i Region Hovedstaden
Bestyrelsesformand, Det sociale netværk
Bestyrelsesmedlem i bl.a. Helena Elsass Fonden og Norfors

 

Bestyrelsesmedlem Karina Bergmann

Medlem af Københavns Borgerrepræsentation
Født 1985

Indtrådt i bestyrelsen maj 2022
Den aktuelle valgperiode følger den kommunale valgperiode
Har genvalg af medlemmet fundet sted? Nej
Udpeget af Københavns Kommune
Anses medlemmet for uafhængigt? Ja

Særlige kompetencer:
Uddannet cand.mag. fra KU. Selvstændig kommunikations- og presserådgiver med kunder inden for bl.a. hotel-, restaurant- og underholdningsbranche.

Øvrige ledelseshverv:
Kulturordfører for Det Konservative Folkeparti, medlem af Kultur- og Fritidsudvalget og Bevillingsnævnet i Københavns Kommune. Medlem af Vesterbro Sogns Menighedsråd. Tidl. suppleant til Folketinget.

 

Bestyrelsesmedlem Steen Christiansen

Borgmester i Albertslund
Født 1960

Indtrådt i bestyrelsen februar 2015
Den aktuelle valgperiode følger den kommunale valgperiode
Har genvalg af medlemmet fundet sted? Ja
Udpeget af Kommunekontaktrådet
Anses medlemmet for uafhængigt? Ja

Særlige kompetencer:
Strategisk ledelse i offentlig organisation, herunder samspillet mellem offentlige, private og forskningsmæssige aktører. Betydeligt kendskab og samarbejde med aktører inden for kultur- og turismeområderne.

Øvrige bestyrelsesposter:
Formand, FGU-Vestegnen.
Formand for KKR Hovedstaden, Gate 21 og VEKS.
Dansk Fjernvarmeforening, Vestforbrændingen og Greater Copenhagen Committee.

 

Bestyrelsesmedlem Søren Faerber

Administrerende direktør Scandic Hotels, Danmark og medlem af Scandics Internationale Koncernledelse.
Født 1970

Indtrådt i bestyrelsen december 2019
Den aktuelle valgperiode udløber maj 2026
Har genvalg af medlemmet fundet sted? Ja
Udpeget af myndigheder/tilskudsyder m.v.? Nej
Anses medlemmet for uafhængigt? Ja

Særlige kompetencer:
Adm. direktør for Scandic Hotels Denmark og medlem af Scandics Internationale Koncernledelse. Strategisk ledelse, forretningsudvikling, International turisme og F&B ledelse.

Øvrige bestyrelsesposter:
Medlem af Oplevelsesudvalget Dansk Erhverv.
Medlem af Hoteludvalget i Dansk Erhverv.
Medlem af Københavns Kommunes Turismeudvalg.

 

Bestyrelsesmedlem Lars Gaardhøj

Regionsrådsformand i Region Hovedstaden
Født 1974

Indtrådt i bestyrelsen januar 2022
Den aktuelle valgperiode følger den kommunale valgperiode
Har genvalg af medlemmet fundet sted? Nej
Udpeget af kommunekontaktrådet
Anses medlemmet for uafhængigt? Ja

Særlige kompetencer:
Regionsrådsformand, mangeårigt medlem. Politisk ledelse.

Øvrige bestyrelsesposter:
Forretningsudvalg, formand
Visionsgruppen for Fremtidens Rigshospital, formand
Formand for The Greater Copenhagen & Skåne Committee

 

Bestyrelsesmedlem Dan Hammer

Administrerende direktør, Royal Arena
Født 1963

Indtrådt i bestyrelsen marts 2020
Den aktuelle valgperiode udløber maj 2026
Har genvalg af medlemmet fundet sted? Ja
Udpeget af myndigheder/tilskudsyder m.v.? Nej
Anses medlemmet for uafhængigt? Ja

Særlige kompetencer:
Administrerende direktør for Danish Venue Enterprise/Royal Arena. Strategisk, operationel og økonomisk ledelse og forretningsudvikling i internationale selskaber i primært transport-, turist- og oplevelsesbranchen. 

Øvrige bestyrelsesposter:
Næstformand i FC Nordsjælland A/S og medlem af bestyrelsen i Skjern Håndbold A/S.

 

Bestyrelsesmedlem Birgitte Kehler Holst

Medlem af Københavns Borgerrepræsentation
Født 1971

Indtrådt i bestyrelsen marts 2022
Den aktuelle valgperiode følger den kommunale valgperiode
Har genvalg af medlemmet fundet sted? Nej
Udpeget af Københavns Kommune
Anses medlemmet for uafhængigt? Ja 

Særlige kompetencer:
Facility management (soft), bæredygtig drift,
adfærdsdesign, offentlig-privat samarbejder, offentlige udbud

Øvrige bestyrelsesposter:
Medlem af Beskæftigelse og integrationsudvalget Københavns kommune. Gruppeforperson Alternativet København.

 

Bestyrelsesmedlem Lone Loklindt

Medlem af Frederiksberg kommunalbestyrelse
Født 1960

Indtrådt i bestyrelsen januar 2022
Den aktuelle valgperiode følger den kommunale valgperiode
Har genvalg af medlemmet fundet sted? Nej
Udpeget af Frederiksberg Kommune
Anses bestyrelsesmedlemmet for uafhængigt? Ja

Særlige kompetencer:
Uddannet Cand. Merc. Int. Erhvervserfaring fra London, Bruxelles og Paris, tidl. butiksindehaver i Kbh. City, bæredygtighedskonsulent, tidl. medlem af Folketinget

Øvrige bestyrelsesposter: 
Formand for By- og Erhvervsstrategisk udvalg, næstformand i Frederiksberg Forsyning A/S, bestyrelsesmedlem i DANVA, Kursustrappen, FGU-Hovedstaden mv.

 

Bestyrelsesmedlem Marie Nipper

Museumsdirektør, Arken
Født 1979

Indtrådt i bestyrelsen marts 2023
Den aktuelle valgperiode udløber maj 2024
Har genvalg af medlemmet fundet sted? Nej
Udpeget af myndigheder/tilskudsyder m.v.? Nej
Anses medlemmet for uafhængigt? Ja

Særlige kompetencer:
Ledelse i kulturinstitutioner, bl.a. ARKEN Museum for Samtidskunst, Copenhagen Contemporary, Tate Liverpool og ARoS Aarhus Kunstmuseum. Stort nationalt og internationalt netværk. Kompetencer inden for kunst, kultur, nytænkning på kunstområdet, strategiudvikling, publikumsudvikling samt kulturelle og kommercielle partnerskaber. 

Øvrige bestyrelsesposter:
Bestyrelsesmedlem i Tivoli A/S
Bestyrelsesmedlem i Bikubenfonden
Bestyrelsesleder i HAUTBestyrelsesmedlem Trine Winterø

Prodekan, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet
Født 1963

Indtrådt i bestyrelsen marts 2023
Den aktuelle valgperiode udløber maj 2025
Har genvalg af medlemmet fundet sted? Nej
Udpeget af myndigheder/tilskudsyder m.v.? Nej
Anses medlemmet for uafhængigt? Ja

Særlige kompetencer:
Strategisk ledelse herunder samspillet mellem offentlige, private og forskningsmæssige aktører – finansiering af OPI, innovation og rammer for forskningsbaseret innovation og uddannelse primært indenfor life science industrien og sundhedssektoren. Entrepreneurship.

Øvrige bestyrelsesposter:
Bestyrelsesmedlem Bioneer A/S
Bestyrelsesmedlem Medicon Valley Alliance
Bestyrelsesmedlem Københavns Professionshøjskole
Bestyrelsesmedlem Danish Life Science Cluster
Medlem af Life Science Rådet


Bestyrelsesmedlem Henrik Ypkendanz

Adm. direktør i Illums Bolighus
Født 1959

Indtrådt i bestyrelsen november 2016
Den aktuelle valgperiode udløber maj 2024
Har genvalg af medlemmet fundet sted? Ja
Udpeget af myndigheder/tilskudsyder m.v.? Nej
Anses medlemmet for uafhængigt? Ja

Særlige kompetencer:
CEO/hovedaktionær i Illums Bolighus. International retail-erfaring, strategisk og operationel ledelse. Økonomisk styring af engros/retail-virksomheder. Oplevelses- og kundefokuseret strategiudvikling.

Øvrige bestyrelsesposter:
Bestyrelsesmedlem i Illums Bolighus A/S, Neye fonden, Group 88 A/S, Philiptex A/S, Micha A/S, IP Group A/S.