Kongernes samling

Kongernes Samling

Foto: Thomas Høyrup Christensen

Kongernes samling inkluderer Rosenborg, Amalienborg og Koldinghus. Museerne samler historien om det danske kongehus fra Christian 4.s regeringstid og frem til i dag.

Udfordring

Kongernes Samlings besøgende på Rosenborg og Amalienborg består primært af internationale turister, der normalt lægger 80% af omsætningen. Museerne har derfor været udfordret af den manglende indtjening under COVID-19.

Kongernes Samling har opdaget et behov for at være mere omstillingsparate i en verden, hvor fysiske besøg ikke altid er mulige. Det antages, at dette behov kan imødekommes ved at skabe en tættere relation til museernes danske publikum.

Proces

En ny digital platform skal transformere måden hvorpå danskerne tilgår og interagerer med Kongernes Samling. Formålet er at formidle og tilgængeliggøre Kongernes Samling igennem et digitalt oplevelsesunivers, som de besøgende får lyst til at vende tilbage til.

For at indsamle viden omkring deres danske publikum, har Kongernes Samling, i samarbejde med Epinion, udarbejdet en større målgruppeundersøgelse, der skal skabe et vidensfundament for deres nye onlineunivers. Målet er at kunne skræddersy oplevelser til publikums interesser. 

Evaluering

Effekten af et nyt onlineunivers skal måles på antal besøgende på hjemmesiden samt i antal nye medlemmer af Kongernes Samlings museumsklub.