Wonderful Copenhagen
Himmelbjerget

Hjejleselskabet

Afstand og gæsteflow som en naturlig del af oplevelsen

Hjejleselskabet er et rederi som sejler i Silkeborg Søhøjlandet, som er det område i Danmark med største tæthed af søer. Selskabets formål er at skabe en oplevelse på vandet for de gæster, som ønsker at nyde og lære mere om kulturen og naturhistorien i Silkeborg Søhøjlandet.

Hjejleselskabet ønsker at benytte Kickstart Kulturturismen som en mulighed for at udvikle en effektiv crowd management, således selskabets gæster føler en tryghed både inden ombordstigning og efter. Hjejleselskabet vil undersøge muligheden for at indrette venteområdet på kajen, så gæsterne kan holde den nødvendige afstand og samtidig skabe et passende gæsteflow. Hjejleselskabet ønsker ligeledes at tilbagebringe en historisk storytelling, hvor gæsterne stiger ombord ved navneopråb og venteområdet på kajen tilpasses det historiske univers. Ligeledes vil Hjejleselskabet undersøge muligheden for udarbejdelse af manuskripter til servicematroserne, således formidlingen af corona-restriktionerne vil fremstå som en naturlig del af oplevelsen.

Klik her for at læse om de 16 andre kultur-test-labs og deres løsningsideer.