Himmelbjerget

Hjejleselskabet

Foto: Hjejleselskabet

Afstand og gæsteflow som en naturlig del af oplevelsen

Hjejleselskabet er et rederi som sejler i Silkeborg Søhøjlandet, som er det område i Danmark med største tæthed af søer. Selskabets formål er at skabe en oplevelse på vandet for de gæster, som ønsker at nyde og lære mere om kulturen og naturhistorien i Silkeborg Søhøjlandet.

Hjejleselskabet har i Kickstart Kulturturismen haft fokus på at udvikle en løsning, der kan skabe en effektiv crowd management. Dette består i at en kajmatros guider gæsterne, så de holder en ønsket afstand og skaber et passende gæsteflow. Løsningen består også af markeringer på kajen og på pullerter, som kan anvendes af kajmatrosen til at dirigere gæsterne. ​Hjejleselskabet vil også tilbagebringe en historisk storytelling, hvor gæsterne stiger ombord ved navneopråb.

 

UDFORDRINGEN

Hjejleselskabet ønskede at arbejde med en løsning, som sikrede en effektiv crowd management, så selskabets gæster føler en tryghed både inden ombordstigningen og efter. Dette var for at sikre at Hjejleselskabet kan overholde de daværende restriktioner, der opstod grundet COVID-19, og at gæsterne stadig ønskede at sejle med Hjejleselskabet. 

Hjejleselskabet ville dog undgå, at oplevelsen synede for meget af COVID-19-restriktioner, og ville udvikle en løsning der fremstod som en naturlig del af oplevelsen.

 

PROCESSEN

Hjejleselskabet undersøgte muligheden for at indrette venteområdet på kajen, så gæsterne kunne holde den nødvendige afstand og samtidig skabe et passende gæsteflow. Hjejleselskabet ønskede ligeledes at tilbagebringe en historisk storytelling, hvor gæsterne stiger ombord ved navneopråb og venteområdet på kajen tilpasses det historiske univers. Hjejleselskabet undersøgte også muligheden for udarbejdelse af manuskripter til servicematroserne, således formidlingen af corona-restriktionerne fremstod som en naturlig del af oplevelsen.

 

RESULTATER

Hjejleselskabet oplevede udefrakommende udfordringer, som resulterede i, at der ikke var mulighed for at teste løsningen. Hjejleselskabet ville ellers effektmåle ved at foretage observationer af gæsternes adfærd ved venteområdet inden ombordstigning og bagefter. Derudover ville Hjejleselskabet gennemføre kvalitative interviews med udvalgte gæster på 5 forskellige dage. Disse interviews skulle foregå umiddelbart efter turen.

Hjejleselskabet fandt processen meget lærerig, og erfarede, hvad der skal til for at klargøre og gennemføre sådanne udviklingsforløb samt måle på det.

Ved spørgsmål til projektet, eller andre aktiviteter vedrørende kulturturisme, send en mail til kultur@woco.dk.

 

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse